Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2010

Πρόταση προς το ΔΣ του ΣΥΕΤΕ για την ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Συλλόγου

7 -01-2010

Προς τα μέλη του ΔΣ του ΣΥΕΤΕ
Προς όλες τις παρατάξεις του ΣΥΕΤΕ


Συνάδελφοι, συναδέλφισσες.

Στο καταστατικό του ΣΥΕΤΕ αναφέρεται ότι για τη διευκόλυνση της συνδικαλιστικής δραστηριότητας «καθιερώνεται ειδικός χώρος στην "ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ" στον οποίο δημοσιεύονται οι απόψεις των συνδικαλιστικών κινήσεων όπως ειδικότερα ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της "ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ"». Δυστυχώς εδώ και πολλά χρόνια έχει εκλείψει ένας τέτοιος χώρος στο έντυπο του ΣΥΕΤΕ.

Στα πλαίσια της δημοκρατικής λειτουργίας του Συλλόγου μας και για την πληρέστερη ενημέρωση των συναδέλφων, προτείνουμε να δημιουργηθεί στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του ΣΥΕΤΕ – όπου έχουν πρόσβαση όλοι οι συνάδελφοι μέσω ίντρανετ – πεδίο «Παρατάξεις», όπου θα υπάρχουν οι ιστοσελίδες των συνδικαλιστικών κινήσεων του ΣΥΕΤΕ.

Ήδη κι άλλα σωματεία της ΟΤΟΕ (Σύλλογος Αγροτικής, Σύλλογος Τράπεζας Ελλάδος κλπ.) το έχουν εφαρμόσει κι έχει πετύχει αύξηση της ενημέρωσης και του ενδιαφέροντος των συναδέλφων, ειδικά των νέων που έχουν μεγαλύτερη εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες.

Περιμένουμε τη θετική ανταπόκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Συναδελφικά,
Μαρία Ξιφαρά
Μέλος ΔΣ ΣΥΕΤΕ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: