Τρίτη, 5 Ιουλίου 2011

4 Μέλη του ΔΣ ΣΥΕΤΕ ζητούν έκτακτο ΔΣ για τους ενοικιαζόμενους

Αθήνα, 5/7/2011

ΑΙΤΗΜΑ 4 ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΥΕΤΕ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Μετά την επίθεση στα κοινωνικά επιδόματά μας, όπως και σε άλλες αποδοχές, η διοίκηση της ΕΤΕ συνεχίζει τον περιορισμό του “λειτουργικού κόστους”.
Πριν ένα μήνα πληροφορηθήκαμε τη διακοπή της συνεργασίας της εταιρίας First Data με την ΕΤΕ, γεγονός που οδήγησε στην απώλεια της θέσης εργασίας δεκάδες ενοικιασμένους εργαζόμενους της συγκεκριμένης εταιρίας. Πληροφορηθήκαμε, επίσης, ότι κάποιες από αυτές τις θέσεις εργασίας καλύφθηκαν από ενοικιασμένους εργαζόμενους άλλης εταιρίας με χαμηλότερες αμοιβές.
Την περασμένη εβδομάδα πληροφορηθήκαμε ότι οι ενοικιασμένοι εργαζόμενοι της ICAP, αλλά και της Melon, υποχρεώνονται να αποδεχτούν τροποποίηση της σύμβασής τους, με μείωση του χρόνου εργασίας τους στις 7 ώρες ημερησίως με αντίστοιχη μείωση αποδοχών (-12%).

Επειδή η απώλεια θέσεων εργασίας ενοικιασμένων εργαζόμενων αποδεικνύει ότι η τράπεζα αποσκοπεί στη μόνιμη μείωση των θέσεων εργασίας, κάτι στο οποίο είναι κατηγορηματικά αντίθετος τόσο ο ΣΥΕΤΕ, όσο και η ΟΤΟΕ
Επειδή η μείωση του εργάσιμου ωραρίου στις 7 ώρες, δηλαδή σε χρόνο μικρότερο του συμβατικά καθορισμένου μέσω κλαδικής ΣΣΕ νόμιμου ωραρίου, διαμορφώνει όρους μερικής απασχόλησης εντός της ΕΤΕ και ανοίγει κερκόπορτα αμφισβήτησης του ωραρίου εργασίας μας,

ζητούμε στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ., η οποία θα πρέπει να συγκληθεί άμεσα, να συζητηθεί το θέμα:

“Μείωση αριθμού, Μειώσεις μισθών και Μερική απασχόληση ενοικιασμένων εργαζόμενων στην ΕΤΕ – Τοποθέτηση ΣΥΕΤΕ – Περιφρούρηση θέσεων εργασίας και εργασιακών σχέσεων στην ΕΤΕ – Δράσεις για την κατάργηση της ενοικίασης εργασίας στην ΕΤΕ”

ΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ. ΣΥΕΤΕ

ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΞΙΦΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: