Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2011

Επιστολή Σωματείου ΕΘΝΟDATA προς ΟΤΟΕ για ένταξή του

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΟDATA

Αρ. Απ. Μ.Π.Πειρ. 21/10, Α.Μ. 4683, Ειδ.Αρ. 1395
Τηλ. 6984-073435, Web: www.seethnodata.gr , email: somateioethnodata@gmail.com


Αρ. Πρωτ.: 16

Γέρακας 04/ 01/2011

Προς: Πρόεδρο ΟΤΟΕ

κ. Σταύρο Κούκο


Κοιν. Εκτελεστική Γραμματεία Ο.Τ.Ο.Ε.


Κύριε Πρόεδρε,

Εν όψει της επικείμενης κρίσης του αιτήματος του Σωματείου μας για ένταξη στην Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας αλλά και της εξαιρετικά κρίσιμης για τα εργασιακά θέματα συγκυρίας, το ΔΣ του Συλλόγου μας επιθυμεί να έχει μια συνάντηση μαζί σας προκειμένου:

• αφενός να σας εκθέσουμε τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της εκμετάλλευσης στην οποία απασχολούμαστε, τα οποία μας καθιστούν επί της ουσίας Τραπεζοϋπαλλήλους, ανεξάρτητα από τον κλάδο επιχειρηματικής δραστηριότητας που φέρεται να κατατάσσεται η εταιρεία-εργοδότης μας

• και αφετέρου να έχουμε την ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων και διερεύνησης συλλογικών λύσεων στα προβλήματα μας.

Όπως γνωρίζετε ήδη, ο σύλλογος μας είναι ένα νεοσύστατο επιχειρησιακό σωματείο στην Εθνοdata A.E. Αν και η εταιρεία δραστηριοποιείται σχεδόν 30 χρόνια (έτος ίδρυσης 1981) και παρά τις προσπάθειες που είχαν γίνει στο παρελθόν, δεν είχε καταστεί δυνατό να δημιουργηθεί σωματείο που να καλύπτει συνδικαλιστικά τους εργαζόμενους σε αυτή.

Η Εθνοdata A.E είναι μέλος του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας με κύριο αντικείμενο την εκτέλεση εργασιών της μητρικής Τράπεζας. Το προσωπικό της ανέρχεται, κατά δήλωση της Διοίκησης, σε 356 υπαλλήλους και με βάση τα στοιχεία που έχουμε καταφέρει να συλλέξουμε μέχρι τώρα, η συντριπτική πλειοψηφία αυτών (τουλάχιστον 300 άτομα) απασχολείται σε κτιριακές εγκαταστάσεις της Τράπεζας, σε έργα που απευθύνονται στην Τράπεζα, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση διευθυντών της Τράπεζας και εξυπηρετώντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες της Τράπεζας. Ένας μικρός μόνο αριθμός των υπαλλήλων (λιγότεροι από 50) απασχολούνται στην έδρα της στην οδό Κηφισίας 178 και Αγησιλάου στο Χαλάνδρι κυρίως στο Λογιστήριο και στο Τμήμα Ανθρώπινων Πόρων. Ένα τμήμα δε αυτών απασχολούνται σε υπηρεσίες που αρχικά είχε αναλάβει η Εθνική Τράπεζα, παραχωρήθηκαν όμως στην θυγατρική εταιρεία.

Όπως αναφέρεται και στον δικτυακό της τόπο «η Εταιρία έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει την προσαρμογή του TRIAD Behavioral Scoring System στην Εθνική Τράπεζα. Παράλληλα έχει δημιουργήσει και συντηρεί κατάλληλη επιχειρηματική λύση για Risk Management, βασισμένη στο προϊόν SAS, για την εναρμόνισή της Εθνικής Τράπεζας με το κανονιστικό πλαίσιο του Συμφώνου της Βασιλείας ΙΙ (Basel II)». Επίσης «Η ETHNODATA εξειδικεύεται σε εφαρμογές για smartphones και έχει ήδη υλοποιήσει για την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος την εφαρμογή i-bank Mobile Banking, η οποία βρήκε άμεση ανταπόκριση». Ενώ και η έκδοση συντάξεων Ν.Π.Δ.Δ. - έργο που αρχικά υλοποιούταν από την Εθνική Τράπεζα - έχει επίσης περάσει στην θυγατρική της με προφανή σκοπό την μείωση του κόστους: Διαβάζουμε, επίσης στο δικτυακό της τόπο, ότι «Η ETHNODATA, στον Τομέα των Υπηρεσιών, ως Υπεργολάβος της Εθνικής Τράπεζας υποστηρίζει Ασφαλιστικά Ταμεία, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), για τον υπολογισμό και την έκδοση συντάξεων. Η δραστηριότητα αυτή είναι από τις αρχικές της Εταιρίας. Η ETHNODATA έχει μακρά εμπειρία στις σχετικές διαδικασίες ».

Επιπρόσθετα, η άμεση εργασιακή μας σχέση με την Τράπεζα καταμαρτυρείται από αυτό καθαυτό το αντικείμενο της εργασίας μας: Διευθύνσεις όπως Πληροφορικής, Οργάνωσης, Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εσωτ. Ελέγχου - Επιθεώρησης της τράπεζας και του ομίλου, Κεντροποιημένων Εργασιών, Dealing Room και άλλες επανδρώνονται επί σειρά ετών από εργαζόμενους της Εθνοdata. Συνημμένο θα βρείτε πλήρη κατάλογο με όλες τις διευθύνσεις στις οποίες έχουμε εντοπίσει υπαλλήλους της εταιρείας. Οι θέσεις που καλύπτουν και οι αρμοδιότητες που έχουν ποικίλουν από προγραμματιστές, αναλυτές συστημάτων, χειριστές Η/Υ μέχρι υπάλληλοι καταστημάτων! Συχνά δε η ειδικότητα η οποία αναφέρεται στην ατομική σύμβαση εργασίας κάθε συναδέλφου δεν ανταποκρίνεται ακριβώς στο αντικείμενο της εργασίας του, π.χ. η γενική ειδικότητα υπάλληλος γραφείου ή χειριστής Η/Υ αποδίδεται σε εργαζόμενους που διενεργούν ελέγχους σε δάνεια ή εκδίδουν πιστωτικές κάρτες.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι επιχειρείται η κατά το δυνατόν αντικατάσταση των τραπεζοϋπαλλήλων με φθηνότερο εργατικό δυναμικό το οποίο δεν καλύπτεται από την κλαδική σας σύμβαση. Η πρακτική αυτή αποτελεί τον πολιορκητικό κριό για την καταστρατήγηση των εργατικών κεκτημένων που αποδεικνύεται πως ήταν ο στόχος των τραπεζικών ιδρυμάτων πολύ πριν το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης και την έλευση του ΔΝΤ.

Εν κατακλείδι, από την καθημερινή, άμεση σχέση που έχουμε με την Τράπεζα προκύπτει ότι ανήκουμε στον Τραπεζικό κλάδο και αυτός είναι ο εργασιακός μας χώρος. Με την ομόφωνη απόφαση της Γενικής μας Συνέλευσης της 24/6/2010 οι συνάδελφοι της Εθνοdata ζητούν την εγγραφή του σωματείου μας στην Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας πιστεύοντας πως η ενότητα και η αλληλεγγύη είναι τα πιο δυνατά μας όπλα. Η ένταξη του νεοσύστατου σωματείου μας στην μεγάλη οικογένεια του Τραπεζικού κλάδου θα ενδυναμώσει την θέληση των συναδέλφων μας για κοινή αντιμετώπιση των προβλημάτων και θα ισχυροποιήσει τη διεκδικητική μας βάση.

Με την ελπίδα ότι η προσδοκία μας να έχουμε μια συνάντηση μαζί σας, καλύπτει την πρόθεσή σας για συλλογικές δράσεις στον Τραπεζικό κλάδο, είμαστε στη διάθεσή σας για προσωπική συνάντηση.


Για το ΔΣ

Η πρόεδρος Ο Γραμματέας

Γιώτα Λαζαροπούλου Κωνσταντίνος Νικολάου

Δεν υπάρχουν σχόλια: