Τρίτη, 16 Αυγούστου 2011

Συγχώνευση Ethnodata - Ethnoplan

Αναδημοσιεύουμε ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων Εθνοντάτα σχετικά με το θέμα.


29/7/2011


Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένη επιστολή – ανακοίνωση την οποία μας παρέδωσε η Διοίκηση της ετιαρείας την Πέμπτη 28/07/2011. Σε αυτή ο κ. Διευθύνων Σύμβουλος μας ενημερώνει ότι από την πλευρά της Διοίκησης προτίθενται να προχωρήσουν «σε συγχώνευση με τη θυγατρική Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΕθνοPlan» και «σε διαχωρισμό των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, που δε σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και λειτουργικής στήριξης πληροφοριακών συστημάτων και συναφών δραστηριοτήτων».

Έχουμε ήδη ζητήσει συνάντηση με τον κ. Διευθύνοντα Σύμβουλο για πιο αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τα μελλοντικά σχέδια της Διοίκησης και θα επανέλθουμε με νεώτερη ανακοίνωση.

Από την πλευρά μας, θέλουμε να επισημάνουμε ότι το Σωματείο θα είναι παρόν στις εξελίξεις διαμορφώνοντας τη στρατηγική του με κριτήριο τις ανάγκες και τα πραγματικά προβλήματα των εργαζομένων και με κορυφαίο στόχο την προστασία της απασχόλησης.

Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων στην Εθνοdata.

Εδώ η επιστολή της εταιρείας προς το σωματείο:
Δεν υπάρχουν σχόλια: