Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2011

Επιστολή προς τον Πρόεδρο και το ΔΣ του ΣΥΕΤΕ για Γέρακα

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΣΥΕΤΕ
Κοινοποίηση: ΔΣ ΣΥΕΤΕ
Αθήνα, 6-9-2011

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες
Πληροφορηθήκαμε ότι η Γενική Συνέλευση του κτιρίου Γέρακα την Πέμπτη 1-9 αποφάσισε την προκήρυξη απεργίας διαρκείας ενάντια στις συνεχείς περικοπές επιδομάτων στις οποίες έχει προχωρήσει τελευταία η διοίκηση της τράπεζας και οι οποίες έχουν οδηγήσει σε δραστική μείωση του πραγματικού εισοδήματος πολλών συναδέλφων. 
Ωστόσο, σήμερα ενημερωθήκαμε ότι, ενώ υπήρξε ενώπιον της συνέλευσης δέσμευση του Προέδρου του ΣΥΕΤΕ για σύγκληση έκτακτου ΔΣ με αντικείμενο την υλοποίηση της  μαζικής απόφασης των συναδέλφων και την προκήρυξη της απεργίας, δεν υπάρχει ουσιαστική πρόθεση για την άμεση σύγκλιση του Συμβουλίου, καθώς δεν έχει οριστεί καν η ακριβής ημερομηνία της σύγκλισής του.
Θεωρούμε ότι είναι αυτονόητη η υποχρέωση του Συλλόγου να υλοποιήσει άμεσα και να στηρίξει ουσιαστικά την απόφαση για αγωνιστική κινητοποίηση που πήραν οι συνάδελφοί μας μέσα από την μαζική, αμεσοδημοκρατική διαδικασία της γενικής τους συνέλευσης, ειδικά κατά την τρέχουσα περίοδο, που ενόψει και της ΔΕΘ, οι περισσότεροι εργασιακοί κλάδοι συντονίζουν τους αγώνες τους ενάντια στην σφοδρή επίθεση που δέχεται το σύνολο της εργατικής τάξης.
Καλούμε τον Πρόεδρο του ΔΣ να συγκαλέσει έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο αυτή την εβδομάδα με θέμα την υλοποίηση της απόφασης της ΓΣ του Γέρακα για προκήρυξη απεργίας διαρκείας.
Συναδελφικά,
Μαρία Ξιφαρά
Μέλος ΔΣ ΣΥΕΤΕ
Εκ μέρους της Πρότασης Προοπτικής – Ανεξάρτητης Αριστερής Κίνησης Εργαζομένων Εθνικής

Δεν υπάρχουν σχόλια: