Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2011

Επιστολή ΕΑΚ κτιρίου Ζησιμοπούλου προς ΔΣ ΣΥΕΤΕ

ΕΑΚ ΚΤΙΡΙΟΥ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΚΜ)
ΠΡΟΣ ΔΣ ΣΥΕΤΕ
Συνάδελφοι, 
από 1ης Σεπτεμβρίου με τη μισθοδοσία του τρέχοντος μηνός σταμάτησε να καταβάλλεται το ανθυγιεινό επίδομα (Κ.Ε. 342) σε 35 συναδέλφους της Δ.Κ.Ε.( Διεύθυνση Κεντροποιημένων Εργασιών).
Θεωρούμε ότι στις 14 Σεπτέμβρη, ημέρα σύγκλησης του ΔΣ του ΣΥΕΤΕ (μέλη της ΕΑΚ θα παραβρίσκονται) θα παρθούν οι ενδεδειγμένες αποφάσεις στήριξης του εισοδήματος αλλά και διεκδίκησης των περικομμένων επιδομάτων των συναδέλφων όλων των χώρων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: