Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2011

Αποτελέσματα Εννιαμήνου 2011 Εθνικής Τράπεζας

Η λειτουργική κερδοφορία της Εθνικής Τράπεζας απορρόφησε τις αυξημένες προβλέψεις. Πριν την απομείωση των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου η Εθνική Τράπεζα κατέγραψε στο 9μηνο 2011 ζημίες 7 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 259 εκατ. ευρώ στο 9μηνο 2010. Εάν συμπεριληφθεί η ζημιά από την απομείωση των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 1,33 δισ. ευρώ το αποτέλεσμα διαμορφώνεται για τον Όμιλο σε ζημία 1,346 δισ. ευρώ. Στα 740 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα προ προβλέψεων αποτελέσματα της Εθνικής Τράπεζας στην Ελλάδα στο 9μηνο 2011.

Ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων Tier I διαμορφώθηκε στο 10,7% και ο δείκτης κύριων βασικών εποπτικών κεφαλαίων (core Tier I) στο 9,5%, υπολογίζοντας την επίπτωση της απομείωσης των ομολόγων από το PSI του Ιουλίου.

....

Αναφερόμενος στα οικονομικά αποτελέσματα 9μηνου ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας κ. Απόστολος Ταμβακάκης δήλωσε:

«Τα αποτελέσματα 9μήνου της Εθνικής Τράπεζα επιβεβαιώνουν τη δυνατότητα του ισχυρότερου ελληνικού πιστωτικού ιδρύματος να αντιμετωπίζει τις πλέον δυσμενείς συνθήκες με επιτυχία. Με τη ορθή πρόβλεψη των εξελίξεων και την έγκαιρη προσαρμογή σε αυτές η Τράπεζα διασφάλισε την ανθεκτικότητα των οργανικών πηγών κερδοφορίας της.

Ταυτόχρονα προώθησε δράσεις για την περιστολή των λειτουργικών δαπανών διατηρώντας το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρει με αποτέλεσμα αυτές οι δαπάνες να μειωθούν κατά 9% στην Ελλάδα και κατά 5% στη ΝΑ Ευρώπη το εννεάμηνο. Τελικό αποτέλεσμα είναι οι αυξημένες προβλέψεις απορροφήθηκαν πλήρως από τη λειτουργική κερδοφορία της Τράπεζας.
....

Η Εθνική Τράπεζα παραμένει σταθερά ανάμεσα στις τράπεζες με την υψηλότερη κεφαλαιακή επάρκεια πανευρωπαικά.

...Εν όψει του νέου προγράμματος Συμμετοχής του Ιδιωτικού τομέα στην επιμήκυνση του δημόσιου χρέους και της ολοκλήρωσης της διαγνωστικής έρευνας της ποιότητας του εγχώριου δανειακού χαρτοφυλακίου από τον οργανισμό BlackRock Solutions αναδεικνύεται η ανάγκη περαιτέρω θωράκισης της κεφαλαιακής της βάσης.

Η Εθνική Τράπεζα έχει προνοήσει να ανταποκριθεί σε αυτό το καθήκον μέσω της συνεχιζόμενης περιστολής του λειτουργικού της κόστους στις εγχώριες και διεθνείς δραστηριότητες και της αποτελεσματικότερης διαχείρισης των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού.


ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΕΔΩ: http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231139930

Δεν υπάρχουν σχόλια: