Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2011

Απόφαση Γ Συνέλευσης Ιστορικού Αρχείου ΕΤΕ

Μοιράστηκε στο ΔΣ του ΣΥΕΤΕ της 19ης Δεκεμβρίου.


                       
Ιστορικό Αρχείο ΕΤΕ (983) Αθήνα, 19/12/2011



Προς τα µέλη του ΔΣ του Συλλόγου
Οι εργαζόµενοι/ ες του Ιστορικού Αρχείου της ΕΤΕ, ύστερα από Γενική Συνέλευση που πραγµατοποίησαν στις 6/12/2011 και µε έκδηλη την ανησυχία για τις εξελίξεις στον τραπεζικό χώρο,
κατά πλειοΨηΦία δηλώνουν τα ακόλουθα
·        Οποιαδήποτε συµφωνία για τη νέα επιχειρησιακή σύµβαση θα πρέπει να τεθεί προς έγκριση στις συνελεύσεις των καταστηµάτων.
και οµόΦωνα δηλώνουν τα ακόλουθα


·        Στην υποδιεύθυνση του ΙΑ/ΕΤΕ εργάζονται συνάδελφοι οι οποίοι έχουν προσληφθεί µε το καθεστώς των ειδικών συνεργατών µε αντίστοιχες αποδοχές και τις ίδιες εργασιακές συνθήκες µε το υπόλοιπο προσωπικό. Ζητούµε την ένταξη των συναδέλφων αυτών στον Σύλλογο και στο ΤΥΠΕΤ, εφόσον εκείνοι το επιθυµούν.
·        Υπενθυµίζουµε στο ΔΣ του Συλλόγου ότι οι εργαζόµενοι στο Ιστορικό Αρχείο εξακολουθούν να εξαιρούνται του επιδόµατος διοίκησης (Κ.Α. 364) (βλ. σχετική επιστολή µε αριθ. πρωΤ. 110108 της 22ας Μαρτίου 2011).


Η ΕΑΚ του ΙΑ/ΕΤΕ
Δωροθέα Ρούσση – Δημήτρης Νικολάου

Δεν υπάρχουν σχόλια: