Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2012

Επιστολή Προς τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Προσωπικού

Με αφορμή το νέο πρόγραμμα σεμιναρίων για το Α΄ εξάμηνο του 2012 που περιλάμβανε σεμινάρια με διάρκεια ως τις 17.00 !!! στείλαμε την 16.01. 2012 στη διεύθυνση ανάπτυξης προσωπικού την παρακάτω επιστολή:


Προς τη Δ/νση Ανάπτυξης Προσωπικού
 
Αθήνα 16-1-2011
 
Στην εγκύκλιο Β 9/11.1.2012, στην οποία επισυνάπτεται το πρόγραμμα σεμιναρίων για το α΄ εξάμηνο του 2012, εντοπίσαμε το υπ΄ αριθμόν Β 12 σεμινάριο: «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ», για το οποίο αναφέρεται ότι οι ώρες διεξαγωγής του είναι 8:15 - 17:00 και για τις 3 διοργανώσεις του.
Θεωρούμε αυτονόητο ότι τα εκπαιδευτικά σεμινάρια των υπαλλήλων της Τράπεζας θα διεξάγονται εντός του θεσμοθετημένου ωραρίου (7.45 - 15.15 και Παρασκευή ως 14.45), και σε περίπτωση που εκτείνονται πέραν αυτού, θα ακολουθούνται πλήρως τα προβλεπόμενα από την εργατική νομοθεσία για την υπερωριακή εργασία.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλούμε για την άμεση διόρθωση των ωρών διεξαγωγής του εν λόγω σεμιναρίου, ή εναλλακτικά, παρακαλούμε όπως μας προσκομίσετε, ως οφείλετε, σχετική έγκριση για υπερωριακή απασχόληση 105' ανά υπάλληλο για όσους συναδέλφους συμμετάσχουν στο σεμινάριο.
Σε αντίθετη περίπτωση, επιφυλασσόμαστε να προσφύγουμε σε κάθε νόμιμο μέσο, καθώς εκτιμούμε ότι γίνεται παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας.
 
Μαρία Ξιφαρά
 
Μέλος ΔΣ ΣΥΕΤΕ
 
Κοινοποίηση:
ΔΣ ΣΥΕΤΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: