Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012

Αποφάσεις Προεδρείου ΣΥΕΤΕ για οικονομικά (12/2011)


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ 09/12/2011

Σε συνεδρίαση του προεδρείου στις 9/12/2011 λαμβάνοντας υπόψη το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται η κοινωνία μας και ο ΣΥΕΤΕ αλλά και τις υποχρεώσεις που έχει ο σύλλογος μας αποφασίστηκαν καταρχάς τα εξής:

1)     Από 12/12/2011 ανπροσαρμόζεται η ημερήσια αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. από 90 ευρώ σε 70 ευρώ ανά διανυκτέρευση με προσκόμιση ισόποσων αποδείξεων.
2)     Όπου δεν υπάρχει διανυκτέρευση καλύπτεται το πραγματικό κόστος φαγητού-καφέδων κτλ. μέχρι του ποσού των 35 ευρώ.
3)     Σε όμορους νομούς δεν δικαιολογείται αποζημίωση, αν δεν υπάρχει διανυκτέρευση, αλλά καλύπτεται το πραγματικό κόστος σύμφωνα με την παράγραφο 2.
4)     Σε περίπτωση που υπάρχει μετακίνηση με αεροπλάνο καλύπτεται το πραγματικό κόστος για μετάβαση από και προς το αεροδρόμιο με ταξί ή το πάρκινγκ
5)     Καταργούνται τα οδοιπορικά που χορηγούντο στον ειδικό συνεργάτη Μέγα και γίνεται επαναδιαπραγμάτευση των υπηρεσιών που παρέχουν στο ΣΥΕΤΕ και των συμβάσεών τους από 1/1/2012 των συνεργατών Μέγα και Γεωργακοπούλου.
6)     Καθορίζεται ανώτατο όριο μηνιαίων υπερωριών για τους υπαλλήλους του ΣΥΕΤΕ οι 20 ώρες.  Για τις υπερωρίες θα υπάρχει προέγκριση.
7)     Για την έκδοση ημερολογίου για το έτος 2012 εγκρίθηκε εκταμίευση ποσού μέχρι 25.000 ευρώ.
8)     Για τη Λέσχη αποφασίστηκε να διεκδικήσουμε σε συνεργασία με το νομικό μας των οφειλόμενων ποσών του 2011 από την Διοίκηση και να πιέσουμε ώστε μέχρι τις 22/12/2011 να έχουμε απάντηση του ποσού που θα μας καταβάλει για τη λέσχη το 2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια: