Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2012

Έκκληση των συναδέλφων του κτηρίου Ακαδημίας 68 για την επαναλειτουργία της Λέσχης

Προς: Πρόεδρο Δ.Σ. Εθνικής Τράπεζας κο Β. Ράπανο,
          Διευθύνοντα Σύμβουλο Εθνικής Τράπεζας κο Απ. Ταμβακάκη,
          Πρόεδρο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. κο Γ. Γιαννακόπουλο

Αθήνα, 3/2/2012

Θέμα: Έκκληση για την επαναλειτουργία της Λέσχης (εστιατορίου) του Συλλόγου
Κύριε Πρόεδρε,
Κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε,
Κύριε Πρόεδρε,

Οι παρακάτω εργαζόμενοι του κτηρίου Ακαδημίας 68 (κτήριο ‘Βωβού’), προερχόμενοι από διάφορες Διευθύνσεις Διοίκησης της Τράπεζας, έχοντας υπόψη τα δύσκολα ζητήματα των οποίων το χειρισμό έχετε αναλάβει για λογαριασμό της Τράπεζας και του Συλλόγου την τρέχουσα περίοδο, επιθυμούμε να επιστήσουμε την προσοχή Σας στο ζήτημα της διακοπής λειτουργίας της Λέσχης (εστιατορίου) του Συλλόγου μας.
Η Λέσχη αυτή λειτουργεί για δεκαετίες, εξυπηρετώντας και αποτελώντας πολύτιμη παροχή για εκατοντάδες συναδέλφους. Είναι γνωστό δε ότι η λειτουργία της δεν ανεστάλη ούτε σε πολύ δυσκολότερες για τη χώρα μας εποχές, όπως η Κατοχή και η δικτατορία. Επιθυμούμε λοιπόν να υπογραμμίσουμε τη σημασία της για την καθημερινότητά μας, αλλά και το συμβολισμό της συνέχισης της λειτουργίας της εν μέσω της οικονομικής κρίσης που εμείς και οι οικογένειές μας βιώνουμε.
Για τους λόγους αυτούς κάνουμε έκκληση το ζήτημα να συμπεριληφθεί ως ισότιμο στη συζήτηση για τα λοιπά οικονομικά θέματα και να ληφθεί από Εσάς μέριμνα για την επαναλειτουργία της Λέσχης. Επιπλέον είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι με τον τρόπο αυτό θα διατηρηθούν και οι θέσεις εργασίας κάποιων συνανθρώπων μας.
Αποτελεί πεποίθησή μας ότι η υπευθυνότητα του Συλλόγου και η ευαισθησία της Τράπεζας θα δώσουν σύντομα λύση στο εν λόγω πρόβλημα.

Με εκτίμηση,
(ακολουθούν υπογραφές)


σημ.:
Το παραπάνω κείμενο δικινήθηκε αρχικά από και ανάμεσα σε συναδέλφους που εργάζονται στο κτήριο της οδού Ακαδημίας και έχει υπογραφεί μέχρι στιγμής από αρκετές δεκάδες συναδέλφους που εργάζονται στην περιοχή του κέντρου. Πιστεύοντας ότι το συγκεκριμένο ζήτημα ενδιαφέρει πολυ περισσότερους συναδέλφους, και για όσους συναδέλφους θελήσουν να αξιώσουν την επαναλειτουργία της λέσχης με παρόμοιο τρόπο, η παραπάνω επιστολή διατείθεται σε ηλεκτρονική μορφή εδώ, ενώ επίσης μπορείτε να τυπώσετε-αποθηκεύσετε το σχετικό πίνακα για τις υπογραφές.

Δεν υπάρχουν σχόλια: