Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2012

Eπιστολή της Οδού Ευπόλιδος Εμπορικής Τράπεζας

Αθήνα, 30-01-2012
Προς τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Ε.Τ

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Καθημερινά διαδραματίζονται μπροστά μας απίστευτες σκηνές λεηλασίας των Εργαζομένων, των Συνταξιούχων, της Κοινωνίας  και της Χώρας μας από τις συμμορίες των ξένων και ντόπιων τοκογλύφων και τα μνημονιακά φερέφωνα τους.
Οι ηγεσίες των συνδικαλιστικών  παρατάξεων ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ βάζουν «πλάτες» στην υλοποίηση των αντεργατικών μεθοδεύσεων των πολιτικών τους «αφεντικών» παίζοντας τα επικοινωνιακά παιχνίδια των τεχνικών της εξουσίας, εφαρμόζοντας το «δόγμα του Σοκ», προκειμένου να κάμψουν τις αντιστάσεις της Εργατικής Τάξης και να περάσουν ανώδυνα για αυτούς όλη τη διαδικασία του ξηλώματος των Εργασιακών μας Σχέσεων που έχουν κατακτηθεί με αίμα και αγώνες γενεών…
Στο χώρο μας παρατηρούμε καθημερινά την κατεδάφιση του Οργανισμού Προσωπικού, των ΣΣΕ και της Εργατικής Νομοθεσίας με την ΕΝΟΧΗ ΑΝΟΧΗ των συνδικαλιστικών ηγεσιών ΔΗΣΥΕ και ΔΑΚΕ.
 Υποβάλλουμε  λοιπόν στο Γενικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, το καθ΄ύλην αρμόδιο για θέματα προγραμματισμού δράσης και ελέγχου των καταστατικών υποχρεώσεων του Συλλόγου (άρθρο 11 παρ. 1 και 4 του καταστατικού) – αλήθεια γιατί δεν είχε συγκληθεί εδώ και 20 μήνες από τον πρόεδρο παρότι αποτελούσε καταστατική του υποχρέωση; -   πρόταση για την λειτουργία του Συλλόγου μας σε μια πραγματικά Αγωνιστική κατεύθυνση σαν Συνδικαλιστική Οργάνωση και όχι σαν  εταιρία προσωπικών δημοσίων σχέσεων που επιθυμούν μερικοί να την μετατρέψουν.

1.    Να μην υπάρξει καμία επαφή και διαβούλευση για το θέμα της αμφισβήτησης των Επιχειρησιακών Συμβάσεων και να αποχωρήσουν άμεσα οι εκπρόσωποι του Συλλόγου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.

2.    Να προκηρυχθεί 48ωρη Πανελλαδική Απεργία στις 6 και 7 Φλεβάρη με το Δ.Σ  σε διαρκή συνεδρίαση προκειμένου να συνεχιστούν 48ωρες κυλιόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις με ισχυρή περιφρούρηση σε ζωτικά σημεία της Τράπεζας   μέχρι την οριστική ικανοποίηση των αιτημάτων μας.
3.  Να γίνουν καταγγελίες Πανελλαδικά, σε όλες τις  Επιθεωρήσεις  Εργασίας, για τις συνεχείς παραβιάσεις του ωραρίου εργασίας, την μη καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης, να ζητηθεί να γίνει έλεγχος στα επίσημα βιβλία χορήγησης κανονικών αδειών και να επιβληθούν οι ανάλογες κυρώσεις και πρόστιμα.
4.  Να καταγγελθούν στην Επιθεώρηση Εργασίας και στις αρμόδιες Εισαγγελικές αρχές οι παρακάτω παραβιάσεις του Οργανισμού  Προσωπικού (Ν. 1876/90):
•     άρθρο 1 παρ. 6 (μεταθέσεις-αποσπάσεις προσωπικού) και παρ. 9 (μη διασάλευση της ιεραρχίας στις τοποθετήσεις σε θέση ευθύνης).
•    άρθρο 2 παρ. 1 (διαδικασία προσλήψεων προσωπικού),παρ 4 (περιορισμός προσλήψεων εκτός διαδικασίας στο 2% του μονίμου προσωπικού), παρ. 9 (ένταξη στον Οργανισμό μετά τη λήξη ετήσιας σύμβασης), παρ.13 (προσλήψεις τέκνων συναδέλφων κατ’ έτος κατόπιν διαγωνισμού), παρ. 14 (υποχρεωτική ασφάλιση  νεοπροσλαμβανομένων στα ασφαλιστικά ταμεία της τράπεζας)
•    άρθρο 9 παρ. 2 (Ημερομηνία σύνταξης δελτίων αξιολόγησης-ορισμός αξιολογητών), παρ 3 (προσφυγή στο Συμβούλιο Παραπόνων σε περίπτωση δυσμενών κρίσεων)
•    άρθρο 10  παρ.1 και 2 (διενέργεια προαγωγών κάθε έτος)
•    άρθρο 13 παρ. 1 (υπολογισμός οικογενειακής κατάστασης μετατιθεμένου), παρ. 2 (μεταθέσεις γίνονται μετά από πράξη της γενικής διεύθυνσης), παρ. 7 (χρονικός περιορισμός μεταθέσεων 1 έτους η 2 ετών για τις θέσεις ευθύνης), παρ. 8 (δυνατότητα προσφυγής μετατιθεμένου στο Συμβούλιο Παραπόνων το οποίο εντός μηνός υποχρεούται να εκδώσει απόφαση).
•    Άρθρο 14 παρ. 2 (αποσπάσεις γίνονται από την γενική διεύθυνση και δεν μπορούν να διαρκέσουν πάνω από 3 μήνες).
•    Άρθρο 17 παρ. 10 (Η υποχρεωτική παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων εκτός ωραρίου, θεωρείται υπερωριακή απασχόληση).
•    Άρθρο 23 παρ. 5.α)  (Οι ετήσιες κανονικές άδειες δίνονται σύμφωνα με την Εργατική Νομοθεσία)
•     Άρθρο 24 παρ.1 (Έκδοση Επετηρίδας Προσωπικού), παρ. 4 (κοινοποίηση Επετηρίδας σε όλο το Προσωπικό).
•    Άρθρο 30 παρ. 5 (Το συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλων συνέρχεται τακτικά κατά μήνα Ιανουάριο).

5. Να ανακληθεί ΑΜΕΣΑ η υπογραφή του Συλλόγου από το Σύστημα   Τοποθετήσεων  και το Δελτίο Αξιολόγησης τα οποία χρησιμοποιεί η Διοίκηση σαν εργαλεία ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑΣ των Συναδέλφων

6.    Να σταματήσουν οι  παράνομες προσλήψεις που γίνονται κατά παράβαση του άρθρου 2 παρ. 4 του Οργανισμού Προσωπικού. Να ενταχθούν ΑΜΕΣΑ σε αυτόν όσοι πληρούν  τις προυποθέσεις.

7.    Να γίνουν προσφυγές κατά του εργοδότη σε όλους τους εμπλεκόμενους ασφαλιστικούς φορείς προκειμένου να υποχρεωθεί να καταβάλει τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές πολλών εκατομμυρίων που προβλέπουν οι Νόμοι 3371/2005 (άρθρο 69) και 3620/2007 (άρθρο 10 παρ. 6), για τους 3.000 περίπου Συναδέλφους και Συναδέλφισσες που αποχώρησαν εθελουσίως, ανταποκρινόμενοι στα χρηματικά κίνητρα που θέσπισε η Διοίκηση για αυτόν τον σκοπό.

8.    Να απαιτηθεί η πλήρης εφαρμογή του Καταστατικού του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. από το Ε.Τ.Α.Τ. και αποσταλούν στον Εισαγγελέα όσοι ισχυρίζονται την ύπαρξη «μυστικών προφορικών συμφωνιών» μεταξύ Συλλόγου και Τράπεζας για την σημερινή άρνηση εφαρμογής του.

9.    Να ζητηθεί η ποινική δίωξη όσων «στελεχών» εκβιάζουν, απειλούν και προσβάλουν  συναδέλφους «για την επίτευξη των ατομικών στόχων», για την συμμετοχή τους σε απεργιακές κινητοποιήσεις και διάφορα άλλα εργασιακά θέματα τα οποία νομίμως ρυθμίζονται από τον Οργανισμό Προσωπικού, τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και την Εργατική Νομοθεσία και τα «στελέχη» αυτά παρανόμως δεν τα εφαρμόζουν.

10.    Να δοθεί συνέντευξη τύπου για ενημέρωση της Ελληνικής Κοινωνίας σχετικά με τις πρακτικές της Διοίκησης της Τράπεζας.

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Οι παραπάνω ενέργειες αποτελούν εκτός από αυτονόητες ενέργειες υπαγόμενες στην Συνδικαλιστική Δεοντολογία και ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ των διοικούντων τον Σύλλογο μας σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 8,9,10 του καταστατικού μας.
Σας καλούμε λοιπόν  να αναλάβετε τις Ιστορικές μας ευθύνες και να αποτρέψετε τις προσπάθειες μετατροπής ενός από τα πλέον ιστορικά Σωματεία της χώρας μας σε χώρο συμβιβασμού και υποταγής στα εργοδοτικά συμφέροντα.
ΟΔΟΣ ΕΥΠΟΛΙΔΟΣ - ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: