Τετάρτη, 9 Μαΐου 2012

Γενική Συνέλευση μελών ΤΥΠΕΤ 23 Μάη

Συνάδελφοι, σας καλούμε όλους στην τακτική Γενική Συνέλευση ως μέλη του ΤΥΠΕΤ για να αποφασίσουμε για το ταμείο υγείας μας.


Η Τακτική ΓΣ των μελών του ΤΥΠΕΤ θα πραγματοποιηθεί την 16η Μαϊου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:οο, στην κεντρική σάλα του Κεντρικού Καταστήματος Ε.Τ.Ε. (040), Αιόλου 86, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου.

2.   >>      Ισολογισμού.

3.   >>     Προϋπολογισμού επόμενης χρήσης.

4.   >>    Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής.

5.   >>    Κανονισμού Ασφάλισης & Παροχών ΤΥΠΕΤ.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η νέα Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 23η Μαϊου 2012, ημέρα Τετάρτη, την ίδια ώρα κια στον ίδιο χώρο με όσους παρόντες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: