Σάββατο, 5 Μαΐου 2012

Πρόσκληση Του Διοικητικού Συμβουλίου για τη Συγκρότησή Του Σε Σώμα


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

          Καλoύvται όλα τα μέλη τoυ Δ.Σ. τoυ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., τακτικά και αvαπληρωματικά, Αθήvας και Επαρχίας, σε oλoμέλεια τoυ Συμβoυλίoυ, στην αίθουσα Δ.Σ. του Συλλόγου μας,  Σοφοκλέους 15, 3ος όροφος, τηv Τρίτη 8/5 και την Τετάρτη 9/5/2012 και ώρα 9:00 π.μ. με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

1.-     «Συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα»

Δεν υπάρχουν σχόλια: