Τρίτη, 8 Μαΐου 2012

Επιστολή Γιαννακόπουλου προς Ταμβακάκη

Συνάδελφοι, στο σημερινό πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο με τη νέα σύνθεση, έγινε ενημέρωση από τον πλειοψηφόντα σύμβουλο Γιαννακόπουλο για 2 επιστολές που έλαβε από το Δ/νων Σύμβουλο Ταμβακάκη στις 20 και 25 Απρίλη, οι οποίες και διαβάστηκαν από τον ίδιο. Η τελευταία επιστολή αναφέρει ως τελική ημερομηνία για "έναρξη διαλόγου" την 9η Μαίου. Επίσης, ενημερωθήκαμε σήμερα για επιστολή που έστειλε ο ίδιος στις 3 Μαίου προς το Δ/νων Σύμβουλο και την οποία δημοσιεύουμε για ενημέρωση όλων των συναδέλφων. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1917
     ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 15 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10551                          ΤΗΛ. 210 3349999
FAX: 2103212944,3215988
Web site: www.syete.grEmail:syete@otenet.gr ΛΕΣΧΗ: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 60 ΤΗΛ. 210 3343090
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 120080
Αθήνα 3.5.2012
προς τον
κ. Απόστολο Ταµβακάκη Διευθύνοντα Σύµβουλο Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος
Κύριοι,
Σε συνέχεια προφορικού µας αιτήµατος, µετά και την ανακήρυξη του νέου Δ.Σ. του ΣΥΕΤΕ και ενόψει της συγκρότησής του σε σώµα καθώς την εκλογή του νέου προεδρείου, παρακαλούµε όπως µας ενηµερώσετε, σε πρώτη φάση, για τις παρακάτω λειτουργικές δαπάνες της ΕΤΕ για το έτος 2011.
Ενδεικτικά:
1.     Ισοζύγιο των λειτουργικών εξόδων της Τράπεζας
2.     Όφελος της ΕΤΕ από αποχωρήσεις εργαζοµένων
3.     Εργοδοτικές εισφορές στα ασφαλιστικά µας ταµεία και συγκεκριµένα: α) για ασφαλισµένους µέχρι 31.12.1992
β) για ασφαλισµένους από 1.1.1993
4. Αποδοχές - Παροχές Συµβούλων και Συνεργατών 5. Υπερωρίες
α) Διευθύνσεων β) Δικτύου
6. Οφέλη της ΕΤΕ από τις πρόσφατες νοµοθετικές παρεµβάσεις (πάγωµα
ωρίµανσης και χρονοεπιδόµατος, ΟΕΚ - Εργατική Εστία, κλπ.)
7.         Χορηγίες
8.         Ενοίκια
9.          Αµοιβές τρίτων (εξωτερίκευση εργασιών) α) Δικηγόρων
β) Διαφόρων
10.     Πάσης φύσεως αµοιβές
Αναµένοντας τις ενέργειές σας,
Με τιµή
Για τον ΣΥΕΤΕ
ο Πλειοψηφών Σύµβουλος
Γιώργος Γιαννακόπουλος
Κοιν.
Γεν. Δ/ντη Ανθρώπινου Δυναµικού Οµίλου κ. Ανδρέα Βρανά

Δεν υπάρχουν σχόλια: