Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2012

Απόφαση Συνέλευσης Καταστήματος Μοσχάτου (148)


ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ (148)
ΠΡΟΣ ΣΥΕΤΕ
Μοσχάτο, 05/07/2012
            Η συνέλευση του καταστήματος Μοσχάτου (148) αποφάσισε τα εξής:
1.      Δεν εξουσιοδοτούμε το Σύλλογο να προβεί σε σύναψη επιχειρησιακής σύμβασης με αντικείμενο τη μείωση των αποδοχών μας στο όνομα της εξεύρεσης συμβιβαστικής λύσης και κοινού τόπου με τη Διοίκηση της ΕΤΕ.
Η μείωση του λειτουργικού κόστους που επικαλείται η ΕΤΕ μπορεί να προέλθει από περικοπές σε διάφορα έξοδα, όπως προμήθειες, μισθούς συμβούλων κ.λπ. και όχι από το μισθολογικό κόστος των εργαζομένων της.
Επιπλέον, αφού η κλαδική μας σύμβαση δεν έχει λήξει (ισχύει έως τον Φεβρουάριο του 2013) και δεν κινδυνεύουμε άμεσα από τη μετενέργεια, το προεδρείο δεν έχει λόγο να σύρεται σε τέτοιου είδους διαπραγματεύσεις. Υπενθυμίζουμε στο Σύλλογο την απόφαση περί μη αποδοχής μείωσης των μισθών μας, που πάρθηκε κατά πλειοψηφία στη φετινή Γ.Σ. και τον καλούμε, επίσης, να μην ξεχάσει την περιβόητη αφίσα του «Ο ΣΥΕΤΕ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ».
2.      Ζητούμε από το Δ.Σ. του ΣΥΕΤΕ να συγκαλέσει άμεσα έκτακτη Γ.Σ. επί του θέματος.
3.      Αρνούμαστε να μπούμε στη λογική του μη χειρότερου κακού και ζητάμε αύξηση των αποδοχών μας, που είναι στάσιμες για τουλάχιστον 3 χρόνια και μάλιστα κατά την εποχή της πολύ μεγάλης κερδοφορίας της ΕΤΕ και βαίνουν συνεχώς μειούμενες λόγω της συνεχούς αύξησης της φορολογίας και το σταμάτημα της μισθολογικής μας εξέλιξης.
4.      Για τους παραπάνω λόγους, ζητάμε και τη μείωση της μηνιαίας συνδρομής υπέρ του Συλλόγου, που είναι από τις μεγαλύτερες που υπάρχουν, με παράλληλη μείωση ή και κατάργηση κάποιων λειτουργικών δαπανών, όπως είναι τα ποσά για την κάλυψη λογ/σμών κινητών τηλεφώνων, τα έξοδα για δημόσιες σχέσεις, το επίδομα περιοδείας κ.ά.
Επίσης, αιτούμαστε την ουσιαστική στήριξη του απεργιακού μας ταμείου από τη συνδρομή των μελών του ΣΥΕΤΕ (κι όμως, είναι απολύτως εφικτό) κι όχι από τη λήψη δανείων από τον εργοδότη μας!
5.      Τέλος, εμμένουμε και στην από 22/11/2011 απόφαση συνέλευσης μας και συνεχίζουμε να εκφράζουμε συλλογικά τη διάθεση μας να αγωνιστούμε με όλες τις μορφές αγώνα, για την υπεράσπιση των μισθών μας, των εργασιακών μας δικαιωμάτων και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΕ 148

Δεν υπάρχουν σχόλια: