Σάββατο, 11 Αυγούστου 2012

Η απάντηση κ. Βρανά προς κ. Πρόεδρο ΣΥΕΤΕ περί πρόσθετων στοιχείων - 20.7.12


                  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Κύριο Γεώργιο Γιαννακόπουλο Πρόεδρο Δ.Σ.
Σύλλογος Υπαλλήλων Ε.Τ.Ε. (Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.) Σοφοκλέους 15
Αθήνα
Αθήνα, 20 lουλίου 2012
Κύριε Γιαννακόπουλε,
Σε απάντηση της από 16.7.2012 επιστολής σας για παροχή πρόσθετων στοιχείων
σχετικών με το κόστος προσωπικού της ΕΤΕ, σας ενημερώνω ότι:
1.     Η πρόταση της Διοίκησης για την Επιχειρησιακή Σύμβαση, θα αναλυθεί διεξοδικά σε συνάντηση που θα ορίσουμε από κοινού εντός των επόμενων ημερών.
2.     Οι αποδοχές των ειδικών συνεργατών κατηγοριοποιημένες ανά εύρος αποδοχών με στοιχεία 6.2012, είναι οι ακόλουθες:
Σύνολο μηνιαίων
Μέσος μηνιαίος

Εύρος
Πλήθος

αποδοχών (€)
μισθός (€)

Ο - 2000
127
185.865
1.464

2000 - 3500
102
289.017
2.833

3500 - 5000
94
394.802
4.200

5000 - 8000
68
425.097
6.251

8000 - 12000
28
271.762
9.706

ΣΥΝΟΛΟ
419
1.566.543
3.739
Οι μέσες μηνιαίες αποδοχές των ειδικών συνεργατών ανέρχονται σε €3.739, ενώ το κόστος της Τράπεζας αν συνυπολογιστούν και οι εργοδοτικές εισφορές  ανέρχονται σε €4.670. Τα αντίστοιχα μέσα μεγέθη για το ενταγμένο προσωπικό της ΕΤΕ των Μονάδων Διοίκησης είναι €3.390 και €4.915.
Το ετήσιο κόστος των παροχών σε ειδικούς συνεργάτες ανέρχεται σε 1 εκατ. € περίπου. Αναλυτικότερα στοιχεία θα είναι διαθέσιμα τις επόμενες ημέρες.
3.      Σχετικά με την ανάλυση του Λογαριασμού εξόδων Διοίκησης, αρμόδιος είναι ο Γενικός Διευθυντής Οργάνωσης, ΠληροΦορικής και Προμηθειών, ο οποίος έχει ενημερωθεί από τη Διοίκηση και βρίσκεται στη διάθεσή σας για κάθε δυνατή διευκρίνιση.
4.      Η μείωση της μισθοδοσίας του τακτικού προσωπικού για τα έτη 2013 και 2014 με δεδομένο τον υΦιστάμενο ρυθμό αποχωρήσεων και αποδοχών εκτιμάται σε €30 εκατ. ετησίως.
Με εκτίμηση,

ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΡΑΝΑΣ
Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Της Τράπεζας και του Ομίλου

Δεν υπάρχουν σχόλια: