Παρασκευή, 17 Αυγούστου 2012

Επιστολή της ΕΑΚ κατ/τος Καστοριάς

Από κατ/μα Καστοριάς 372

Προς ΣΥΕΤΕ
17-8-2012

Μετά την επίσκεψη του κ. Αρβανίτη στο κατάστημά μας, θεωρούμε ότι ο καταμερισμός των μειώσεων των μισθών που προτείνεται από το ΣΥΕΤΕ δεν είναι δίκαιος, επειδή επιβαρύνονται κυρίως οι συνάδελφοι μετ α χαμηλά ή μεσαία εισοδήματα και ελάχιστα οι συνάδελφοι με υψηφλά εισοδήματα. Το ποσοστό 6,5% 'μεσοσταθμικά' που μας πρότεινε ο ΣΥΕΤΕ τελικά δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Η ΕΑΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια: