Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2012

Ψήφισμα Εργαζομένων του Συλλόγου Γενικής Τράπεζας

ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Σ.Υ.Γ.Τ.Ε. ΤΗΣ 27-10-2012

Εμείς, οι εργαζόμενοι της Γενικής Τράπεζας, που συγκεντρωθήκαμε σήμερα 27-10-2012 στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του ΣΥΓΤΕ,η οποία δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη απαρτία:
1. Καταγγέλουμε τη διασπαστική συμπεριφορά του Προεδρείου, που ανοιχτά και δημόσια έδιωχνε συναδέλφους για να μην πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση.
2. Καταγγέλουμε τη συμπεριφορά του Νομικού Συμβούλου του ΣΥΓΤΕ, ο οποίος αρνήθηκε να παραμείνει στη συζήτηση που ακολούθησε και να απαντήσει στις ερωτήσεις των συναδέλφων για τις εξελίξεις στο χώρο μας έστω και άτυπα.
3. Αποφασίζουμε να δημιουργήσουμε επιτροπές αγώνα ανά τομέα Διοίκησης και στους μεγάλους χώρους εργασίας, για να προωθήσουμε τη διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων.
4. Οι παριστάμενοι στη μη πραγματοποιηθείσα Γενική Συνέλευση, ζητάμε στις διαπραγματεύσεις με την εργοδοσία, να συμμετέχουν όλα τα μέλη του Δ.Σ. για λόγους διαφάνειας και αντιπροσώπευσης και τριμελής επιτροπή των εξουσιοδοτημένων από την άτυπη Γενική Συνέλευση συναδέλφων α. Γεωργούλη Διονύση β. Βερώνη Παρασκευά και γ. Αντωναροπούλου Χρυσάνθης.

5. Συμμετέχουμε στη Συνέλευση των Πρωτοβάθμιων Σωματείων στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, για την ανατροπή των βάρβαρων μέτρων και την κλιμάκωση των αγώνων για τη διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων.
Μέλη της Γενικής Συνέλευσης

Δεν υπάρχουν σχόλια: