Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013

Σύγκληση του Δ.Σ. του ΣΥΕΤΕ Δευτέρα 17/06/2013

Τηv ΔΕΥΤΕΡΑ 17/6/2013  στις 9:00 π.μ. έχουν καλεστεί όλα τα μέλη τoυ Δ.Σ. τoυ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., τακτικά και αvαπληρωματικά, Αθήvας και Επαρχίας, σε oλoμέλεια τoυ Συμβoυλίoυ στην αίθουσα Δ.Σ. του Συλλόγου,  Σοφοκλέους 15, 3ος όροφος,  με θέμα ημερήσιας διάταξης:
  • Συνδικαλιστικές εξελίξεις. Ενημέρωση
  • Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ΕΤΕ. Ενημέρωση
  • Έγκριση νέων μελών.
Οι συνεδριάσεις είναι ανοικτές στο κοινό και συνήθως διαρκούν μέχρι αργά το απόγευμά, οπότε όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να προσέλθουν και να παρακολουθήσουν ακόμα και μετά δουλειά

Δεν υπάρχουν σχόλια: