Πληροφορίες για Εκλογές

ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ,
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΛΕΙΤΕ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 3349911 (19911) ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ 6980925499

Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013

Σχετικά με τις εκλογές ΕΑΚ στη Δ/νση Κανον. Συμμόρφωσης

Επιστολή προς το ΔΣ του ΣΥΕΤΕ 
20-11-2013
 
Συνάδελφοι

Η ανακοίνωση του σωματείου της Εθνοντάτα, κι όπως μου κατήγγειλαν συνάδελφοι από τη Δ/νση Κανονιστικής Συμμόρφωσης, αναφέρει ότι σχετικά με τις εκλογές της ΕΑΚ στο εν λόγω κτίριο της Τράπεζας, οι συνάδελφοι Ά Αντιπρόεδρος και Αναπλ Ταμίας παραυρέθησαν στη Δ/νση και υποστήριξαν ότι στις εκλογές δεν πρέπει να συμμετέχουν οι συνάδελφοι από το σωματείο της Εθνοντάτα, ενώ μπορούν απο άλλους Συλλόγους, και διάφορα άλλα περίεργα που δεν αναφέρονται πουθενά στο καταστατικό του ΣΥΕΤΕ (για συμμετοχή των σωματείων - μελών στην ΟΤΟΕ κλπ).

Η ανακοίνωση του ΣΥΕΤΕ για τις εκλογές της ΕΑ είναι η ακόλουθη:

http://www.syete.gr/Portals/0/anakoinoseis/2013/ANA322013.pdf

Στην εν λόγω ανακοίνωση, αναφέρεται το εξής:
Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όσοι εργαζόμενοι είναι καταγεγραμμένοι στη
δύναμη του Καταστήματος ή της Διεύθυνσης, όσοι δηλαδή εργάζονται στον ίδιο χώρο ανεξαρ-
τήτως Συλλόγου στον οποίο ανήκουν.
Οι Φύλακες, το προσωπικό της Καθαριότητας, το Τεχνικό Προσωπικό, το Μόνιμο Κλιμάκιο Επιθε-
ώρησης ψηφίζουν στο Κατάστημα ή τη Διεύθυνση όπου έχουν μόνιμη εργασία.

ΣΤΟ δε καταστατικό του Συλλόγου μας, αναφέρονται τα εξής (πουθενά δεν γίνεται αναφορά στην οτοε κλπ) στις σελίδες 25-26
http://www.syete.gr/LinkClick.aspx?fileticket=7EX7sfP3nRU%3d&tabid=156&language=el-GR

Υπάρχει κάποια απόφαση του Προεδρείου ότι θα συμμετέχουν όλοι οι Σύλλογοι πλην του Συλλόγου της Εθνοντάτα; Οι δύο συνάδελφοι ενήργησαν από μόνοι τους;
Δεν μπορεί καθείς αυθαίρετα να ψεύδεται και να εκθέτει το Σύλλογο. Αν υπάρχει τέτοια απόφαση, να ενημερώσετε το Συμβούλιο πότε αποφασίστηκε και με ποιο σκεπτικό παραβιάζονται καταστατικό και ανακοινώσεις που υπογράφετε οι ίδιοι. Διαφορετικά, οι συνάδελφοι οφείλουν να μας ενημερώσουν τι έχει συμβεί και γιατί επιβάλλουν στους συναδέλφους προσωπικές απόψεις.

Απέστειλα την σχετική ανακοίνωση στους συναδέλφους της Διεύθυνσης για να είναι ενημερωμένοι και βάση αυτής να γίνουν οι εκλογές.

Πρέπει να συγκληθεί το Συμβούλιο άμεσα γι αυτά τα ζητήματα.

Συναδελφικά

Μαρία Ξιφαρά
Μέλος ΔΣ ΣΥΕΤΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: