Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2013

Κέρδη η ΕΤΕ στο 9μηνο, και λόγω των μειώσεων των μισθών μας

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα εννεάμηνου 2013 η  ΕΤΕ είχε:

-Καθαρά κέρδη € 262 εκ. έναντι ζημιών € 2.455 εκ. το αντίστοιχο διάστημα του 2012
-Σωρευτική μείωση του λειτουργικού κόστους, κυρίως μέσω της σημαντικής περικοπής των δαπανών προσωπικού κατά 28% (!!) , ενώ η ίδια η Διοίκηση αναφέρει ότι μαζί με την περικοπή του επιδόματος ισολογισμού, που υπέγραψε η ΟΤΟΕ στην κλαδική σύμβαση, η σωρευτική μείωση από την αρχή της κρίσης θα ξεπεράσει το 30%.

Ιδού τι αναφέρει το Δελτίο Τύπου: 
" σημαντική μείωση δαπανών προσωπικού κατά 13% στην Ελλάδα, υποστηριζόμενη από την εφαρμογή της νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας από 1.7.2013.
• Σωρευτική μείωση του εγχώριου λειτουργικού κόστους κατά 25% από το εννεάμηνο του 2009, κυρίως μέσω της περικοπής των δαπανών προσωπικού κατά 28% την ίδια περίοδο (προσαρμοσμένες λόγω της ενοποίησης της FBB και της Probank). Λαμβάνοντας υπόψη τη συμφωνημένη περικοπή κατά 3,5% στις αρχές του 2014, η σωρευτική μείωση από την αρχή της κρίσης θα ξεπεράσει το 30%."

Τα συμπεράσματα είναι οφθαλμοφανή για τον καθένα:  Οι υπάλληλοι της τράπεζας έχουμε υποστεί από το 2009 συνολική μείωση των πάσης φύσεως αποδοχών τους 30% λόγω της κρίσης. Σ’ αυτό ας υπολογίσουμε επιπλέον την αύξηση της φορολογίας , των χαρατσιών , των διαφόρων περικοπών των ασφαλιστικών δικαιωμάτων μας, της αύξηση των τιμολογίων των ΔΕΚΟ κ.λπ.

Ενώ οι τράπεζες , όντας ουσιαστικά ζόμπι που επιζούν μόνο λόγω των ενισχύσεων από το ΤΧΣ και από τις μεταβιβάσεις κεφαλαίων από το κράτος, εμφανίζουν και κέρδη, εν μέσω κρίσης.  

Για όλα αυτά τι κάνει το συνδικαλιστικό κίνημα; Συμφωνεί και συνυπογράφει μειώσεις..

Δεν υπάρχουν σχόλια: