Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2013

Επιστολή για το κατάστημα Σόλωνος

Προς τη Δ/νση Δικτύου Γ΄
Αθήνα 31-12-2013

Κύριε Τριγλιανέ,

Στο κατάστημα Σόλωνος 151, στο οποίο εργάζομαι, σήμερα αποχωρούν με συνταξιοδότηση λόγω συμμετοχής στο πρόγραμμα εθελούσιας της Τράπεζας 17 συνάδελφοι, ενώ παραμένουν μόλις 15. Επειδή, όπως είναι εύλογο, το κατάστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει την επόμενη μέρα, παρακαλώ να με ενημερώσετε τι ενέργειες έχετε κάνει και θα κάνετε προκειμένου να αναπληρωθούν οι θέσεις αυτές κι αν το κατάστημα θα είναι κλειστό στις 2/1/14. Ο αριθμός των υπαλλήλων που παραμένουν, μόλις 15 όπως αναφέρθηκε ήδη, δεν επαρκεί για την εύρυθμη λειτουργία του καταστήματος και εγκυμονεί κινδύνους για τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζόμενων (άδειες, ωράριο κλπ), καθώς και για την σωματική και ψυχική υγεία των συναδέλφων καθώς η αντιμετώπιση της πελατείας θα είναι σχεδόν αδύνατη  σ  αυτές τις συνθήκες.

Μαρία Ξιφαρά
Μέλος ΔΣ ΣΥΕΤΕ
Μέλος ΓΣ ΟΤΟΕ
Κατ/μα Σόλωνος, τηλ 18768, 6974861242

Κοινοποίηση: ΔΣ ΣΥΕΤΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: