Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2013

Ανακοίνωση του ΣΥΔΑΠΤΤ για τις συνθήκες εργασίας στο κτίριο της ΕΤΕ στο Μοσχάτο

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΝΕΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Αρ. Διατ. Μ.Π.Αθηνών 437 /30-11-2012 , Α.Μ. 29328 , Ειδ.Αρ. 6162
Web:  sydaptt.net    Email:  sydaptt@gmail.com


13-12-2013
Συνάδελφοι, -ισσες,

Με ημερομηνία 03/12/2013 αποστείλαμε επιστολές προς τον κ. Γενικό Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού της Εθνικής Τράπεζας και προς τα τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού των εταιρειών Action Line ΕΠΕ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και ICAP OUTSOURCING SOLUTIONS ΑΕ, σχετικά με το θέμα της τήρησης των διαλειμμάτων στο τηλεφωνικό κέντρο του Μοσχάτου.

Σύμφωνα με την μελέτη του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε (Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής & Ασφάλειας στην Εργασία, http://www.elinyae.gr/) καθορίζει ότι: «για την αποφυγή της οπτικής κόπωσης, επιβάλλονται από τη νομοθεσία 15 λεπτά διαλείμματα κάθε δύο ώρες, είτε εναλλαγή εργασιών με άλλες που δεν απαιτούν χρήση Η/Υ Διευκρινίζουμε ότι ο χρόνος στην τουαλέτα δεν συνυπολογίζεται στον χρόνο των 15λεπτων διαλειμμάτων που αναφέρουμε πιο πάνω.

Σύμφωνα με πολλές καταγγελίες που έχουν φτάσει στο Δ.Σ. του συλλόγου τα παραπάνω όχι μόνο δεν τηρούνται στο τηλεφωνικό κέντρο του Μοσχάτου αλλά οι ρυθμοί εργασίας γίνονται συνεχώς πιο εξοντωτικοί. Γίνονται παρατηρήσεις γιατί κάποιος έμεινε στην τουαλέτα πάνω από 7 λεπτά, απαγορεύεται η αποχώρηση από την εργασία ακόμα και για σοβαρότατους λόγους υγείας!

Αναμένουμε την άμεση εφαρμογή των όρων εργασίας που εξασφαλίζουν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων από την Εθνική Τράπεζα, στις εγκαταστάσεις της οποίας λαμβάνουν χώρα τα παραπάνω καταγγελλόμενα, και από τις συνεργαζόμενες εταιρείες στο μέτρο της ευθύνης που τους αναλογεί.
Το Δ.Σ.
του Συλλόγου Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα

Δεν υπάρχουν σχόλια: