Πληροφορίες για Εκλογές

ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ,
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΛΕΙΤΕ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 3349911 (19911) ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ 6980925499

Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014

Παραβίαση Κανονισμού ΕΡγασίας στη Δ/νση Οργάνωσης - Επιστολή ΕΑΚ

Δημοσιεύουμε την επιστολή της ΕΑΚ της Δ/νσης Οργάνωσης και Επιχειρηματικής ανάλυσης, που έχει σταλεί στα μέλη του ΔΣ εδώ και αρκετές μέρες. Το θέμα έφεραν οι συνάδελφοι και στη Γενική Συνέλευση του ΣΥΕΤΕ.


Σχετικά  με την Πράξη Διευθυντή της Διεύθυνσης Επιχειρηματικής Ανάλυσης (972) 1/7.02.2014, την οποία σας επισυνάπτουμε, η οποία αφορά στην προσωρινή εποπτεία 5 Υποδιευθύνσεων της Διεύθυνσης, σας παραθέτουμε τα κατωτέρω:

1.         Η ανάθεση προσωρινής εποπτείας με Πράξη Διευθυντή σε 4 Στελέχη με βαθμό Τμηματάρχη Β΄, δεν προβλέπεται και αποτελεί παράβαση του Κανονισμού Εργασίας, Άρθρο 9, Παράγραφοι 2 & 4, ο οποίος ισχύει στην Τράπεζα.
2.         Τα 3 από τα 4 ανωτέρω Στελέχη δεν συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Αξιοποίησης Στελεχών (Π.Δ. 662/26-11-2013) που προκηρύχθηκε από την Διοίκηση.
3.        Στη Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάλυσης  υπηρετούν εξαιρετικά Στελέχη, Τμηματάρχες Α΄ με ισοτιμία Υποδιευθυντή Διοίκησης με άριστα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα  τα οποία ανέμεναν, στα πλαίσια του Κανονισμού Εργασίας της Τράπεζας, την Υπηρεσιακή εξέλιξή τους με βάση  την  εργασιακή ποιότητα και εμπειρία την οποία έχουν αποκτήσει. Σημειώνεται επίσης ότι σε αυτά τα Στελέχη, η Προκήρυξη του Προγράμματος Αξιοποίησης Στελεχών  δεν έδινε το δικαίωμα διεκδίκησης ανώτερης θέσης π.χ. 2ουκλιμακίου ευθύνης σε Διευθύνσεις Διοίκησης.
4.       Με δεδομένο ότι κατά τις τελευταίες προαγωγές ο βαθμός του Υποδιευθυντή  Β΄  δόθηκε κατά κύριο λόγο μόνο σε Τμηματάρχες Α΄ που κατέχουν οργανική θέση Υποδιευθυντή , οι όποιες προοπτικές αυτών των Στελεχών για Υπηρεσιακή εξέλιξη ουσιαστικά κατακερματίζονται.
5.       Στη Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάλυσης  όπου υπηρετούν εξειδικευμένα Στελέχη,  έχουν τεθεί από τη Διοίκηση, με στόχο να ξεχωρίσουν οι καλύτεροι, συγκεκριμένες αξιοκρατικές διαδικασίες εξέλιξης  οι οποίες καταστρατηγήθηκαν.
6.       Η απόφαση αυτή αποτελεί τροχοπέδη για το μέλλον της ίδιας της Διεύθυνσης καθόσον οι σχετικές οργανικές θέσεις δεσμεύονται για τα επόμενα 15-20 χρόνια με αποτέλεσμα την απώλεια του οράματος/στόχου που αφορά την υπηρεσιακή  εξέλιξη  όχι μόνο των Τμηματαρχών Α΄ αλλά και του υπόλοιπου προσωπικού.

Η σημερινή κατάσταση έχει προκαλέσει ανισορροπία στις Υποδιευθύνσεις της Διεύθυνσής Επιχειρηματικής Ανάλυσης και δεν προάγει την καλή λειτουργία και τους στόχους της νεοσυσταθείσας Διεύθυνσης. Η πετυχημένη πορεία της Δ/νσης Οργάνωσης, από όπου προερχόμαστε, ήταν βασισμένη στον σεβασμό, στην ιεραρχία και στην αξιοποίηση ώριμων Στελεχών που είχαν αποδείξει ότι έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Άλλωστε τα ίδια Στελέχη που κατέχουν τώρα Διευθυντικές θέσεις έχουν κρίνει ως άμεσα αξιοποιήσιμα σε οργανικές θέσεις Υποδιευθυντών Διοίκησης τα Στελέχη που έχουν ισοτιμία Υποδιευθυντή Διοίκησης  και που τώρα παράδοξα απαξιώνονται.   

Πιστεύουμε ότι η αξιοκρατία και η διαφανής διαδικασία πρέπει να εξακολουθήσει να ισχύει και στην νεοσυσταθείσα Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάλυσης και ως εκ τούτου πρέπει να αξιοποιηθούν σε οργανικές θέσεις κατά προτεραιότητα τα Στελέχη που είναι ήδη Τμηματάρχες Α΄ με ισοτιμία Υποδιευθυντή Διοίκησης και στη συνέχεια μόνο τα Στελέχη εκείνα που είναι Τμηματάρχες Β΄ και διακρίθηκαν στον πρόσφατο διαγωνισμό για την αξιοποίηση νέων Στελεχών.

Ως εκ τούτου ζητείται:

1.         Η κατά προτεραιότητα ανάθεση καθηκόντων εποπτείας στις Υποδιευθύνσεις της Διεύθυνσης μας, μετά από επιλογή, μεταξύ των Στελεχών που έχουν ήδη  Ισοτιμία Υποδιευθυντή Διοίκησης.
2.         Η αξιοποίηση μόνο των Στελεχών εκείνων που πέτυχαν στο Πρόγραμμα Αξιοποίησης Στελεχών για την κατ’ εξαίρεση κάλυψη θέσεων ευθύνης της Διεύθυνσής μας.

Κλείνοντας επισημαίνεται ότι στην ανακοίνωση 89/29-10-2013 του Συλλόγου μας που αφορά τη συμφωνία Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.-Διοίκησης για το Σύστημα ανάδειξης Στελεχών στην Ε.Τ.Ε αναφέρεται ότι: «Οι θέσεις που θα καταλαμβάνουν οι συνάδελφοι που θα επιλεγούν μέσω αυτού του Συστήματος δεν θα είναι θέσεις που προβλέπονται στα ισχύοντα οργανογράμματα των Διευθύνσεων. Οι τοποθετήσεις στις υπάρχουσες οργανικές θέσεις θα εξακολουθούν να γίνονται σύμφωνα με αυτά που ισχύουν σήμερα δηλ. από  Στελέχη της ζώνης Α΄».

Για όσα αναφέρονται παραπάνω κρίθηκε σκόπιμη η άμεση ενημέρωση του Συλλόγου για τις απαραίτητες ενέργειες του.


Η ΕΑΚ της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Επιχειρηματικής Ανάλυσης

Δεν υπάρχουν σχόλια: