Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2015

Αίτημα συναδέλφου προς το ΣΥΕΤΕ για το Πρόγραμμα Αξιοποίησης Στελεχών

        Αθήνα 25-2-2015

Προς το Σύλλογο Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας ΕλλάδοςΠαρακαλώ να μου γνωστοποιήσετε τις θέσεις του ΣΥΕΤΕ στα παρακάτω θέματα:

1)     Στις 25.2.2015 συμπληρώνεται ο ένας χρόνος από την έκδοση της Πράξης Διοικ. 149/25.2.2014  βάσει της οποίας έγινε σε διακριθέντες του Προγράμματος Αξιοποίησης Στελεχών «Προσωρινή Ανάθεση Εποπτείας»  σε θέσεις Υποδιευθυντών, Τομεαρχών, Αναπληρωτών, κλπ. για χρονικό διάστημα ενός έτους. Ποια είναι η θέση του ΣΥΕΤΕ για το εν λόγω Πρόγραμμα συνολικά, αν εφαρμόστηκαν όσα προβλέπονταν κι αν όχι με ευθύνη τίνος, τι ενέργειες προτίθεται να κάνει προκειμένου να καλυφθούν οι οργανικές θέσεις που θεωρητικά δεν είναι καλυμμένες αλλά πρακτικά σε αυτές έχουν τοποθετηθεί οι διακριθέντες του Προγράμματος (ειδικά στις περιπτώσεις που ακόμη και σήμερα αυτοί δεν ανήκουν στη Ζώνη Α’, δηλ. Τμηματάρχες Α’ και άνω) κατά παράβαση τόσο του Κανονισμού Εργασίας όσο και της Ειδικής Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Ετών 2013-2015.
2)     Εκκρεμεί ακόμη η πραγματοποίηση συνάντησης μεταξύ ΣΥΕΤΕ και Γεν. Διευθυντή Πληροφορικής (Ν. Χριστοδούλου) και Διευθυντή Δ/νσης Επιχειρηματικής Ανάλυσης (Κ. Σπυρόπουλος). Η εν λόγω συνάντηση είχε ζητηθεί πριν από 1 χρόνο από την ΕΑΚ Επιχ. Ανάλυσης και ξαναζητήθηκε με την επιστολή των κ.κ. Γιαννακόπουλου & Κατσίκα με αρ. πρωτ. 140148/ 8.7.2014. Υπενθυμίζεται ότι ο λόγος που είχε ζητηθεί να γίνει αυτή η συνάντηση ήταν η «κατάφωρη παραβίαση του Κανονισμού Εργασίας» με την τοποθέτηση σε οργανικές θέσεις ευθύνης Τμηματαρχών Β’, ακόμη και αποτυχόντων του Προγράμματος Αξιοποίησης Στελεχών, κάποιοι από τους οποίους δεν είναι καν μέλη του ΣΥΕΤΕ…
3)     Με δεδομένο οτι την 1.9.2014  εξετάσθηκε από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας – Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Παλλήνης η προσφυγή που είχε κάνει ο Δαμιανός Τσίγκανος κατά της ΕΤΕ και σύμφωνα με το Δελτίο Εργατικής Διαφοράς 186/8.7.2014, παρακαλείται η Τράπεζα να εφαρμόσει το άρθρο 1 της Ειδικής Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Ετών 2013-2015 (δηλαδή την τοποθέτηση των διακριθέντων του Προγράμματος Αξιοποίησης Στελεχών σε μη οργανικές θέσεις, ώστε να μην ανακοπεί η υπηρεσιακή εξέλιξη των Στελεχών της Ζώνης Α’), ποιες ενέργειες θα κάνει ο ΣΥΕΤΕ ώστε να εφαρμόσει επιτέλους η Τράπεζα αυτά που συμβατικά οφείλει και με ποιο τρόπο θα καλύψει ο ΣΥΕΤΕ όσους συναδέλφους εθίγησαν από τις αυθαίρετες ενέργειες της  απερχόμενης Διοίκησης της ΕΤΕ από την κακή εφαρμογή του Προγράμματος Αξιοποίησης Στελεχών.

Για όλα τα παραπάνω θέματα έχει ενημερωθεί η ΕΑΚ της Δ/νσης Επιχειρηματικής Ανάλυσης και αναμένεται σύντομα να σας τα θέσει κι εκείνη.
Συν.: 1 Δελτίο Εργατικής Διαφοράς 186/8.7.2014

                                                       Ο  αιτών


                                               Δαμιανός  Τσίγκανος


Δεν υπάρχουν σχόλια: