Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2015

Νέες προκλητικές πράξεις Δ/ντή αναβάθμισης ειδικών συνεργατών σε Δ/νση της Διοίκησης

Συνάδελφοι, δημοσιεύουμε την επιστολή συναδέλφισσας (ανώνυμα φυσικά) , προς τον Πρόεδρο του ΣΥΕΤΕ και άλλους συνδικαλιστές, που κοινοποιήσαμε σε όλο το ΔΣ του ΣΥΕΤΕ, σχετικά με αναθέσεις καθηκόντων που έγιναν στη Δ/νση Καρτών και Καταναλωτικών Δανείων (014) τον Φλεβάρη και Μάρτη. Στην επιστολή ήταν συνημμένες και οι συγκεκριμένες πράξεις.

Πρόταση Προοπτικής

Sent: Tuesday, March 24, 2015 10:44 AM
To: ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ; ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ; ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ; ΞΙΦΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
Cc: ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Subject:

Σας ενημερώνουμε για τις αναθέσεις  καθηκόντων που πραγματοποιήθηκαν με πράξη Διευθυντή στην Διεύθυνση Καρτών και Καταναλωτικών Δανείων (014) μετά τις εκλογές της 26.1.2015 και ενώ η απερχόμενη Διοίκηση του κ. Τουρκολιά δεν προέβαινε σε πράξεις προαγωγών και τοποθετήσεων και πριν την ανάδειξη της νέας Διοίκησης  με την τοποθέτηση του κ. Φραγκιαδάκη η Δ/νση 014 μοίραζε «αναθέσεις».  Τα ερωτήματα που ανακύπτουν με την σειρά είναι:

1.       Κατά πόσο μπορεί ένας Δ/ντης να αναθέτει καθήκοντα σε μια κατάσταση  μεταβατική και ενόψει αλλαγής Διοίκησης με βάση τα παραπάνω,
2.       Κατά συρροή Ειδικοί συνεργάτες καταλαμβάνουν  «μεγάλο- θέσεις»  οργανικές, ενώ δεν προβλέπεται από το καταστατικό της Τράπεζας,
3.       Όλες οι προαγωγές από το 2005 και μετά γίνονται με αναθέσεις καθηκόντων από τον Δ/ντη παραβλέποντας συστηματικά και παρακάμπτοντας ανθρώπους που έχουνε τον βαθμό για να γίνουν (π.χ. λογιστής Β με ανάθεση καθηκόντων προϊσταμένου Υπηρεσίας κλειδώνοντας την θέση για δύο χρόνια ενώ υπήρχαν άξιοι συνάδελφοι να καταλάβουν την θέση.

Νομίζω ότι τα ως άνω επί το πλείστον τα γνωρίζετε, ελπίζουμε ότι το συγκεκριμένο θέμα που έχει ανακύψει και έχει εξοργίσει το μεγαλύτερο μέρος των συναδέλφων στην Διεύθυνση 014  να αντιμετωπιστεί με τον δέοντα σεβασμό και με μάχιμη στάση από όλους σας, για την ανάκληση τους και την εξάλειψη τους στο μέλλον.

Ευχαριστώ
Με εκτίμηση

Δεν υπάρχουν σχόλια: