Πληροφορίες για Εκλογές

ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ,
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΛΕΙΤΕ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 3349911 (19911) ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ 6980925499

Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015

Επιστολή για την καταβολή του κατασκηνωτικού επιδόματοςΠρος:
Βοηθό Γεν. Δ/ντή Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΤΕ, κ. Αντώνη Αντωνόπουλο
Δ/ντή Προσωπικού ΕΤΕ, κ. Δημήτριο Χριστόπουλο

Αθήνα 23-3-2015
Θέμα: Καταβολή Κατασκηνωτικού Επιδόματος

Κύριοι,  
Στο άρθρο ΙΙ.7 της Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ΟΤΟΕ-Τραπεζών προβλέπεται η καταβολή κατασκηνωτικού επιδόματος στους συναδέλφους γονείς τέκνων έως 7 ετών.
 Στη ΣΣΕ ΟΤΟΕ – ΕΕΤ 2006 - 2007, στο άρθρο 5 – Κατασκηνώσεις - το επίδομα αυτό αναπροσαρμόστηκε. Ειδικότερα, αναφέρεται πως «Το ύψος του κατασκηνωτικού επιδόματος του άρθρου ΙΙ.7 της Σ.Σ.Ε. Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. 1993, όπου και όπως καταβάλλεται, που είχε καθοριστεί από 1.1.2005 σε 657 ευρώ, αναπροσαρμόζεται από 1.1.2006 κατά 5% και διαμορφώνεται σε 690 ευρώ και από 1.1.2007 επίσης κατά 5% και διαμορφώνεται σε 724 ευρώ. Κατά τα λοιπά το επίδομα συνεχίζει να καταβάλλεται με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις.»
Η συνέχεια της ΣΣΕ 2006 εξασφαλίστηκε και με την υπογραφή της ΣΣΕ 2013-2015, με ισχύ έως σήμερα, η οποία αναφέρει ότι: «Τα ποσά και οι προϋποθέσεις χορήγησης των κλαδικών παροχών, όπως του κατασκηνωτικού, βρεφονηπιακού, επιδόματος τοκετού κλπ. παραμένουν ως είχαν, βάσει της ακροτελεύτιας διάταξης.»  Τέλος, το ως άνω επίδομα αναφέρεται ρητά και στον τελευταίο Κανονισμό Ασφάλισης και Παροχών του ΤΥ.ΠΕ.Τ (2013) - ως προσχολικής μέριμνας.  
Το επίδομα αυτό, καταβαλλόταν από το 1993 απρόσκοπτα στους συναδέλφους στην Εθνική Τράπεζα, μέσω του ΤΥΠΕΤ (επίδομα κωδ. 555). Ωστόσο, όπως μας ενημέρωσαν δεκάδες συνάδελφοι πρόσφατα, η Τράπεζα σταμάτησε ξαφνικά μονομερώς το 2009 να το χορηγεί στο ΤΥΠΕΤ και κατά συνέπεια στους εργαζόμενους, χωρίς να προβλέπεται η κατάργηση ή διακοπή του σε κάποια συλλογική σύμβαση εργασίας.
            Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να προβείτε άμεσα σε ενέργειες και να δοθεί εντολή ώστε να καταβληθεί άμεσα το κατασκηνωτικό επίδομα στους δικαιούχους συναδέλφους. Παράλληλα, να μεριμνήσετε και για την καταβολή των αναδρομικών από το 2010 έως σήμερα με την προβλεπόμενη διαδικασία καταβολής του εν λόγω επιδόματος.          Αναμένοντας τις ενέργειες σας.                 
                                                Με τιμή
Ξιφαρά Μαρία,  μέλος Δ.Σ. ΣΥΕΤΕ
Πανδή Χριστίνα, μέλος Δ.Σ. ΣΥΕΤΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: