Κυριακή, 26 Απριλίου 2015

Επιστολές της ΕΑΚ Δ/νσης Επιχειρ. Ανάλυσης προς ΣΥΕΤΕ για το εξειδικευμένο

Δημοσιεύουμε τις 2 επιστολές που στάλθηκαν στα μέλη του Προεδρείου του ΣΥΕΤΕ για το ζήτημα του εξειδικευμένου προσωπικού -δεν κοινοποιήθηκαν στα μέλη του ΔΣ,  άρα ούτε στην κίνησή μας, ενημερωθήκαμε πολύ αργότερα γι αυτές. 

19/3/2015
Προς                                                                      
τον  Πρόεδρο  και   τα   μέλη
του  Δ.Σ.  του   ΣΥΕΤΕ  
 
Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια του μηνύματος της ΕΑΚ των Δ/νσεων Πληροφορικής α/18.3.2015 και της ΕΑΚ της Δ/νσης Επιχειρηματικής Ανάλυσης α/2.3.2015 (τα οποία παρατίθενται παρακάτω) που εκπροσωπούν όλους τους χώρους της Γενικής Δ/νσης Πληροφορικής παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας προκειμένου να λυθεί οριστικά η αδικία εις βάρος των συναδέλφων της  πρώην FBB και PROBANK και να ενταχθούν στο εξειδικευμένο προσωπικό των Διευθύνσεων τους σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Κανονισμός της Τράπεζας.


Για την Ε.Α.Κ. της Δ/νσης Επιχειρηματικής Ανάλυσης (972)
Η Γραμματέας


2/3/2015
Συνάδελφοι καλησπέρα,

Ως Ε.Α.Κ. της Δ/νσης Επιχειρηματικής Ανάλυσης (972) θα θέλαμε να εκφράσουμε την έντονη ανησυχία μας για την απάντηση της Διοίκησης, σχετικά με τη διακοπή της ένταξης νέων συναδέλφων στους  Κανονισμούς των εξειδικευμένων.
Η Τράπεζα δεν μπορεί να παραβιάζει κανονισμούς και να αποφασίζει την μη  ένταξη νέων συναδέλφων στους  Κανονισμούς των εξειδικευμένων, όπως τους συναδέλφους των πρώην FBB και Probank, καθώς δημιουργεί συνθήκες άνισης μεταχείρισης και υπαλλήλους δύο ταχυτήτων. Τονίζεται ότι οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι έχουν βρεθεί σε δυσμενέστερη θέση ακόμα και από συναδέλφους τους από την πρώην FBB και Probank που τοποθετήθηκαν σε μη εξειδικευμένες Διευθύνσεις ή στα Καταστήματα. Υπάρχει πλέον έντονη η ανησυχία στο χώρο μας, ότι μακροχρόνια μια τέτοια αντιμετώπιση μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στην τροποποίηση προς το χειρότερο των υφιστάμενων Κανονισμών.
Τα παραπάνω είχαν γίνει γνωστά και στο προηγούμενο προεδρείο του ΣΥΕΤΕ. Ωστόσο, στη συνέχεια παρατηρήθηκε το φαινόμενο σε κάποιες άλλες Διευθύνσεις της Τράπεζας, με σχετικές Πράξεις Διοίκησης (π.χ. Πράξεις Διοικήσεως 956/15.12.2014, 6 /07.01.2015, κ.α.) να τοποθετούνται ως εξειδικευμένο προσωπικό, συνάδελφοι που δεν ήταν ενταγμένοι στον κανονισμό του εξειδικευμένου προσωπικού.  Επομένως, τίθεται το ερώτημα, αν οι Διευθύνσεις με εξειδικευμένο προσωπικό έχουν χωριστεί σε Διευθύνσεις δύο ταχυτήτων και ο κανονισμός εφαρμόζεται ανά περίπτωση.      

Για όσα αναφέρονται παραπάνω κρίθηκε σκόπιμη η άμεση ενημέρωση του Συλλόγου και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας προκειμένου να ενημερωθούμε για τις προθέσεις της Διοίκησης και τις μελλοντικές ενέργειες του Συλλόγου δεδομένου ότι, το θέμα αυτό, αφορά άμεσα μεγάλο αριθμό συναδέλφων της Διεύθυνσής μας .

Η Ε.Α.Κ. της Δ/νσης Επιχειρηματικής Ανάλυσης (972)

Δεν υπάρχουν σχόλια: