Κυριακή, 5 Απριλίου 2015

Ανακοίνωση Συλλόγου Υπαλλήλων Εθν. Ασφαλιστικής για προσλήψεις στη μηχανογράφηση

31-3-2015
Συνάδελφοι,
 Στο πλαίσιο της διαδικασίας προσλήψεων στη Διεύθυνση Πληροφορικής της Εταιρίας μας, έχουμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα:
Η προκήρυξη για τις θέσεις εργασίας δεν ανακοινώθηκε εσωτερικά στην Εταιρία μας αλλά μέσω μιας μηχανής αναζήτησης εύρεσης εργασίας.
Η διαδικασία επιλογής ξεκίνησε με 850 κατατεθειμένες αιτήσεις. Στην πρώτη φάση της επιλογής αποκλείστηκαν 600 άτομα από τους Διευθυντές Εφαρμογών Πληροφορικής & Συστημάτων Πληροφορικής.
Η δεύτερη φάση της επιλογής έγινε με τη χρήση του λεγόμενου "PAT Test", στο οποίο προσήλθαν και συμμετείχαν 120 άτομα και τελικά πέρασαν τα 26. Σημειώνεται ότι το περιεχόμενο της εν λόγω γραπτής δοκιμασίας δεν μας κοινοποιήθηκε λόγω επαγγελματικού απορρήτου, όπως επικαλέστηκε η αντίστοιχη υπηρεσία της Τράπεζας.
Ο Σύλλογος ζήτησε να συμμετέχει στον έλεγχο της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας σε όλα τα στάδια της επιλογής, αλλά η Διοίκηση επέτρεψε τη συμμετοχή εκπροσώπου του μόνο στην τρίτη φάση της προσωπικής συνέντευξης.
Ο Σύλλογος είχε πάντα την άποψη ότι ήταν απαραίτητη η ενίσχυση της μηχανογράφησης και γι' αυτό θεωρούμε θετική την πρόσληψη των 10 ατόμων.
Παράλληλα όμως θεωρούμε ότι η όλη διαδικασία είχε πολλά "κενά". Για το λόγο αυτό ζητήσαμε και ζητάμε, έστω και τώρα, από τη Διοίκηση να ενημερώσει τον εκπρόσωπό μας και μέλος της Επιτροπής Επιλογής για όλα τα δεδομένα του διαγωνισμού.
Με βάση τα παραπάνω ο Σύλλογος εξακολουθεί να έχει σοβαρά ερωτηματικά για την τήρηση της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας στο σύνολο της διαδικασίας.

Συναδελφικά,
Το Δ.Σ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: