Σάββατο, 23 Μαΐου 2015

Συνεδρίαση ΔΣ ΣΥΕΤΕ, Τετάρτη 27/5Την Τετάρτη  27/5/2015 και ώρα 9:30 π.μ. έγινε πρόσκληση από τον Πρόεδρο του ΣΥΕΤΕ για συνεδρίαση του ΔΣ με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.-     Ενημέρωση για τρέχοντα συνδικαλιστικά θέματα.
2.-    Οικονομικά
3.-     Εργασιακές σχέσεις στην Ε.Τ.Ε.
4.-     Συμπλήρωση Γραμματειών Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.
5.-    Νέα μέλη Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: