Κυριακή, 24 Μαΐου 2015

Επιστολή του Συλλόγου Εθνοντάτα στις παρατάξεις του ΣΥΕΤΕ και η απάντηση της Πρότασης Προοπτικής

Σύλλογος Εργαζομένων στην ETE  -  προερχόμενων από την πρώην  ΕΘΝΟDATA

22.05.2015
Προς τους/τις  επικεφαλείς των παρατάξεων του ΣΥΕΤΕ

Συμφωνούμε με το πνεύμα της επιστολής που στείλατε  στις 19/05/15  προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο  για την ένταξη και τις αναβαθμίσεις προσωπικού. Επίσης συμφωνούμε με την υπογράμμιση της υποχρέωσης της τράπεζας , αφού συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις,  για ένταξη στο Εξειδικευμένο προσωπικό η οποία δεν υπόκειται  στην διακριτική της ευχέρεια . Η απορία που θέλουμε να σας θέσουμε είναι γιατί λείπει η αναφορά για το ζήτημα ένταξης της Εθνοdata .

Τόσο κατά τις συναντήσεις μεταξύ των ΔΣ των συλλόγων μας όσο και στις δημόσιες τοποθετήσεις του Προέδρου και του Γ.Γ. του ΣΥΕΤΕ αλλά και άλλων μελών του ΔΣ υπήρξαν σαφείς τοποθετήσεις για την άμεση και χωρίς διακρίσεις ένταξη μας στον Κανονισμό Εργασίας της ΕΤΕ και τις συλλογικές συμβάσεις που διέπουν τους εργαζόμενους της τράπεζας.  Έχουμε συνομολογήσει  πως η προσωρινή ένταξη μας με τον στρεβλό τρόπο που επιχειρείται δημιουργεί διακρίσεις στο προσωπικό της πρώην Εθνοdata, ανισότητες , πλήγμα στον κανονισμό .

Στην ανακοίνωση του ΣΥΕΤΕ στις 07/05/15 σωστά βάλατε κατά της πρόσληψης 4 νέων ειδικών συνεργατών  . Όμως με τον τρόπο ένταξης μας στις 01/04/15 εντάχθηκαν στην δύναμη της ΕΤΕ 462 ειδικοί συνεργάτες/ιδες. Οι οποίοι/ες  μάλιστα μέσα από Γενικές Συνελεύσεις αλλά και με επιστολή που στείλαμε στην διοίκηση της ΕΤΕ διεκδικούν να έχουν ίδιες εργασιακές σχέσεις όπως οι υπόλοιποι εργαζόμενοι και εργαζόμενες στην τράπεζα. Περιμέναμε και εξακολουθούμε να περιμένουμε την έγγραφη αλληλεγγύη του ΣΥΕΤΕ σίγουροι ότι σφυρηλατούμε σχέσεις εμπιστοσύνης σε κοινά προβλήματα .
Το ΔΣ του Συλλόγου.


25-5-2015

Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες.
α. Η Πρόταση Προοπτικής δεν είχε καμία ενημέρωση για την επιστολή του ΣΥΕΤΕ της 19/5 προς τον Δ/νοντα Σύμβουλο για την ένταξη και αναβαθμίσεις προσωπικού. Ενημερωθήκαμε από την ιστοσελίδα του ΣΥΕΤΕ.
β. Το ίδιο ισχύει για την ανακοίνωση του ΣΥΕΤΕ της 7/5.
γ. Ως προς το ζήτημα της ένταξης των συναδέλφων από πρ. Εθνοντάτα ως ειδικοί συνεργάτες από 1/4, έχουμε τοποθετηθεί πρόσφατα και στο σχέδιο δράσης που καταθέσαμε στο ΣΥΕΤΕ και σε ανακοινώσεις μας (π.χ. εφημερίδα «αντιλογισμοί ) ότι διαφωνούμε ριζικά και πρέπει να διεκδικηθεί η άμεση ένταξη των συναδέλφων στον κανονισμό εργασίας και τις συλλογικές συμβάσεις (επιχειρησιακή, κλαδική, αναγνώριση προϋπηρεσίας, ένταξη στο εξειδικευμένο προσωπικό κλπ) και πλήρης εξίσωση με τους συναδέλφους της ΕΤΕ. Το ζήτημα θα θέσουμε και στην προσεχή συνεδρίαση του ΔΣ του ΣΥΕΤΕ (27/5).

Συναδελφικά
Πρόταση Προοπτικής

Δεν υπάρχουν σχόλια: