Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2015

Γνωμάτευση Καθηγητή Νομικής για τις Συμβάσεις Έργου της Εθνικής Ασφαλιστικής με την ICAP (Ανακοίνωση ΣΥ.ΔΑ.Π.Τ.Τ.)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΝΕΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΣΥ.ΔΑ.Π.Τ.Τ.
Αρ. Διατ. Μ.Π.Αθηνών 437 /30-11-2012 , Α.Μ. 29328 , Ειδ.Αρ. 6162 μέλος  Ο.Ι.Υ.Ε. &   Ε.Κ.Α.
Κεδρηνού 43, Αμπελόκηποι, Τηλ.211 011-3749  Web:  sydaptt.org     Email:  sydaptt@gmail.com
17 –  10 - 2015
 Συμβάσεις «έργου» υποκρύπτουν παράνομη παραχώρηση προσωπικού
Συναδέλφισσες, -οι,
Σας επισυνάπτουμε την γνωμάτευση του καθηγητή Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. κ. Δ. Ζερδελή σχετικά με το θέμα των συναδέλφων εργαζόμενων μέσω ICAP στην Εθνική Ασφαλιστική. Η γνωμάτευση που ζητήθηκε από τον Σύλλογο Υπαλλήλων Εθνικής Ασφαλιστικής αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο «συμβάσεις έργου» υποκρύπτουν παράνομη παραχώρηση προσωπικού.
Σταχυολογούμε ενδεικτικά μερικά αποσπάσματα :
 «Μπορούμε όμως και πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πρακτική πολλών επιχειρήσεων, υπό το μανδύα μια σύμβασης έργου, να προσλαμβάνουν στην πραγματικότητα προσωπικό χωρίς να αποκτούν ως προς αυτό την εργοδοτική ιδιότητα, την χρησιμοποίηση δηλαδή των συμβάσεων έργου όχι ως μέσο για την «αγορά» συγκεκριμένου έργου ή υπηρεσιών αλλά ως μέσο για την ενοικίαση προσωπικού» (σελ. 15)
«Οι προϊστάμενοι των διευθύνσεων ασκούν για λογαριασμό της ΕΘΝΙΚΗΣ το διευθυντικό δικαίωμα και ακριβώς η άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος, όπως ήδη αναφέρθηκε, αποτελεί καθοριστικό στοιχείο για τον προσήκοντα χαρακτηριστμό της συμβατικής σχέσης, για το ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση αντικείμενο της σύμβασης δεν είναι η «αγορά» ορισμένου έργου αλλά η παραχώρηση προσωπικού κατά καταστρατήγηση της νομοθεσίας για την προσωρινή απασχόληση». (σελ. 24)
 «ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ  Οι συναπτόμενες [..]  συμβάσεις, τις οποίες τα μέρη χαρακτηρίζουν ως συμβάσεις έργου, υποκρύπτουν παραχώρηση προσωπικού κατά παράβαση των νομοθετικών διατάξεων για την προσωρινή απασχόληση.»  (σελ. 30)

Με την δική μας επισήμανση ότι τα ίδια ακριβώς συμβαίνουν σε όλες τις (4) Τράπεζες  και σχεδόν σε όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες σε συνεργασία με μια πλειάδα παρόμοιων εταιρειών «εργολάβων», σας αποστέλλουμε συνημμένη τη γνωμάτευση.

Η γνωμάτευση είναι διαθέσιμη εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: