Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015

Σύγκλιση Δ.Σ. Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. Πέμπτη 19/11


Την Πέμπτη 19/11/2015 έχουν προσκληθεί όλα τα μέλη τoυ Δ.Σ. τoυ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., τακτικά και αvαπληρωματικά, Αθήvας και Επαρχίας, σε oλoμέλεια τoυ Συμβoυλίoυ, στην αίθουσα Δ.Σ. του Συλλόγου, Σοφοκλέους 15, 3ος όροφος, στις 9:30 π.μ., με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Ανακεφαλαιοποίηση
  2. Ασφαλιστικό
  3. Οικονομικά 
  4. Νέα μέλη

Υπενθυμίζουμε ότι οι συνεδριάσεις είναι ανοιχτές και καλούμε τους συναδέλφους να παρευρεθούν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: