Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016

Συνεδρίαση ΔΣ ΣΥΕΤΕ, Τρίτη 22/3 & Τετάρτη 23/3/2016, 9:30 π.μ

Tην Τρίτη 22/3 και την Τετάρτη  23/3/2016 έχουν προσκληθεί όλα τα μέλη τoυ Δ.Σ. τoυ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., τακτικά και αvαπληρωματικά, Αθήvας και Επαρχίας, σε oλoμέλεια τoυ Συμβoυλίoυ, στην αίθουσα Δ.Σ. του Συλλόγου,  Σοφοκλέους 15, 3ος όροφος,  στις 9:30 π.μ. με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- Συνδικαλιστική ενημέρωση
2.- Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός
3.- Επιχειρησιακή Σύμβαση
4.- Νέα μέλη

Υπενθυμίζουμε ότι οι συνεδριάσεις είναι ανοικτές και καλούμε τους συναδέλφους να παρεβρεθούν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: