Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016

Επιστολή της ΕΑΚ ΔΤΥ προς ΣΥΕΤΕ για την αλλαγή κανονισμού ισοτιμιών τενχνικού κλάδου                                                                                    Προς το Δ.Σ. του ΣΥΕΤΕ

ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε, ένα μείζον θέμα που απασχολεί τον τεχνικό κλάδο είναι το χρονίζον πρόβλημα με τους όρους απονομής ισοτιμιών, οι οποίοι είναι σαφώς δυσμενέστεροι και άνισοι σε σχέση με ότι ισχύει για τους υπόλοιπους εργαζόμενους στην ΕΤΕ.

Με την αντικατάσταση, προ 15ετίας, του Οργανισμού Υπηρεσίας της ΕΤΕ με τον νέο Κανονισμό Εργασίας της ΕΤΕ προστέθηκαν για την υπηρεσιακή εξέλιξη του κλάδου των μηχανικών 4 βαθμοί, ήτοι 13 έτη, για τους υπομηχανικούς 1 βαθμός και τους τεχνικούς βοηθούς  1 βαθμός.

Κατόπιν αυτού, απαιτείται επιτέλους να υπάρξουν αντίστοιχες αλλαγές και στον κανονισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών όσον αφορά τις προϋποθέσεις απονομής των ισοτιμιών, καθόσον με τα ισχύοντα δεδομένα η δυνατότητα παροχής της πρώτης ισοτιμίας (προϊσταμένου υπηρεσίας διοικήσεως) για τους μηχανικούς  παρέχεται μετά από 2 ετία στον βαθμό του Μηχανικού Γ’, ήτοι μετά από 15 χρόνια υπηρεσίας και προώθησης πτυχίου στην Εθνική, για τους υπομηχανικούς στον βαθμό του υπομηχανικού 5ου , ήτοι μετά από 15 χρόνια υπηρεσίας και προώθησης και για τους  τεχνικούς  βοηθούς στον βαθμό του τεχνικού βοηθού 4ου , ήτοι μετά 17 χρόνια, δηλαδή προϋποθέσεις πολύ δυσμενέστερες από τα ισχύοντα στον λογιστικό κλάδο. Σημειώνουμε εδώ ότι τα πραγματικά χρόνια είναι περισσότερα, λόγω καθυστέρησης των προαγωγών.

Μετά την μελέτη των δεδομένων του λογιστικού κλάδου και των Διευθύνσεων Πληροφορικής, Μάρκετινγκ και Οργάνωσης που αποτελούν επίσης Διευθύνσεις με εξειδικευμένο έργο και μεγάλο αριθμό πτυχιούχων θεωρούμε ότι, στα πλαίσια της επιχειρησιακής σύμβασης που πρόκειται να υπογραφεί, ο ΣΥΕΤΕ πρέπει να στηρίξει προς την Διοίκηση της ΕΤΕ και την Διεύθυνση Προσωπικού αίτημα αλλαγής του άρθρου 6 του Κανονισμού της Διεύθυνσης σύμφωνα με τα παρακάτω:

1.      Ισότιμοι με Προϊστάμενο Υπηρεσίας της Διοίκησης είναι δυνατόν να ονομαστούν οι Μηχανικοί E΄ και άνω, οι Υπομηχανικοί 7ου βαθμού και άνω και οι Τεχνικοί Βοηθοί 6ου βαθμού και άνω.
2.      Ισότιμοι με Προϊστάμενο Τμήματος  της Διοίκησης είναι δυνατόν να ονομαστούν οι Μηχανικοί Γ΄ και άνω, οι Υπομηχανικοί 5ου βαθμού και άνω και οι Τεχνικοί Βοηθοί 4ου βαθμού και άνω.
3.      Ισότιμοι με Υποδιευθυντή της Διοίκησης είναι δυνατόν να ονομαστούν οι Μηχανικοί Α΄ και άνω και οι Υπομηχανικοί 3ου βαθμού και άνω και οι Τεχνικοί Βοηθοί 2ου βαθμού και άνω.
4.      Όλα τα παραπάνω να ισχύουν χωρίς οποιοδήποτε περιορισμό. Συγκεκριμένα  να καταργηθεί η ποσόστωση του 15%, που υπάρχει για τους Υπομηχανικούς και Τεχνικούς Βοηθούς με την τροποποίηση του κανονισμού σύμφωνα με την  Πράξη Διοίκησης αριθ.410/18-12-1985.

Σημειώνουμε ότι το συγκεκριμένο αίτημα έχει υποβληθεί επανειλημμένα από τους εργαζόμενους στον τεχνικό κλάδο και είχε περιληφθεί στην συνολική πρόταση αλλαγής κανονισμού που είχε υποβληθεί από την Δ.Τ.Υ. , το 2012, στην Γενική Διεύθυνση Ακίνητης Περιουσίας.


Αθήνα 18 Μαρτίου 2016        

                                               
Ε.Α.Κ. Εργαζομένων Δ.Τ.Υ.-Τ.Τ.ΑΚοινοποίηση : ΣΥΤΑΤΕ-ΣΕΠΕΤΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: