Τετάρτη, 18 Μαΐου 2016

Όλοι στη Γενική Συνέλευση του ΤΥΠΕΤ, Τετάρτη 18/5 στις 4 στο κεντρικό!

Συνάδελφοι, όλοι στην τακτική Γ. Συνέλευση του ΤΥΠΕΤ, την 18η Μαΐου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, στην κεντρική σάλα του Κεντρικού Καταστήματος Ε.Τ.Ε. (040), Αιόλου 8 με τα θέματα: 

1. Έγκριση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση Ισολογισμού.
3. Έγκριση Προϋπολογισμού επόμενης χρήσης.
4. Έγκριση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής.
5. Έγκριση Τροποποίησης των Άρθρων του Κανονισμού Ασφάλισης & Παροχών
Τ.Υ.Π.Ε.Τ.:
                  • 3 Κεφ. Β, παρ. 5, προσθήκη παρ. 10 και 11
                  • 4 Κεφ. ΙΙΙ, παρ. 2
                  • 5
                  • 8 Κεφ. 2
                  • 9 Κεφ. στ, παρ. ΙV και V
6. Εκπροσώπηση Συλλόγου Συνταξιούχων στο Δ.Σ. του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα άρθρα του κανονισμού ασφάλισης και παροχών προς τροποποίηση:
http://www.typet.gr/images/TROPOPOIHSH_KANONISMOY_ASFALISHS_PAROXON_18.5.2016.pdf
http://www.typet.gr/images/TROPOPOIHSH_KANONISMOY_ASFALISHS_PAROXON_18.5.2016.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: