Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2016

Επιστολή συναδέλφου που έφυγε με την εθελουσία του 2013

Συνάδελφος που έκανε χρήση του προγράμματος εθελουσίας το 2013, έστειλε επιστολή προς την Εθνική Τράπεζα. Σε αυτή,  αναφέρει ότι συμμετείχε στην εθελουσία με το πρόγραμμα Ά, δεδομένου τηλεφωνικής ενημέρωσης από τη Δ/νση Δικτύου όπου ανήκε και επίσημης ενημέρωσης του διευθυντή του καταστήματος ότι μπορούσε να συμμετάσχει. Κλείνοντας τα 55 έτη και αφού η Τράπεζα είχε ήδη καλύψει τα 2 πλασματικά έτη, πηγαίνοντας στο ΙΚΑ ενημερώθηκε ότι δεν εντάσσεται σε καθεστώς συνταξιοδότησης επειδή θεωρούν ότι παραιτήθηκε οικειοθελώς, κάτι που θεωρεί ότι δεν ισχύει, και το δικαίωμα σύνταξης θα το έχει στα 62 έτη. Μάλιστα, αναφέρει ότι βρέθηκε στην παραπάνω δυσμενή κατάσταση χωρίς να έχει ευθύνη, και το πρόβλημα επιβίωσης είναι μεγάλο, καθώς υπάρχουν δανειακές υποχρεώσεις και δεν υπάρχει πλέον ιατρική περίθαλψη. Γι αυτό, ζητάει αντίγραφο της κατ/σης ονομάτων της Δ/νσης Προσωπικού στην οποία αναφέρεται το όνομα και ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα Α, για να το χρησιμοποιήσει σαν αποδεικτικό στο Ταμείο Συντάξεως.

Δεν υπάρχουν σχόλια: