Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2016

Ανακοινώσεις Συλλόγου Εργαζομένων πρ. Εθνοντάτα για το εξειδικευμένο προσωπικό

Σύλλογος Εργαζομένων στην ETE   -  προερχόμενων από την πρώην  ΕΘΝΟDATA

30/9/16
Συναδέλφισσες , συνάδελφοι,

Το σήριαλ της κοροϊδίας και της απαξίωσης όσον αφορά την ένταξη μας στα εξειδικευμένα επιδόματα συνεχίζεται . Η επιτροπή για τα τον νέο εξειδικευμένο κανονισμό κλείνει σχεδόν ένα χρόνο εργασιών  και τώρα, λίγο πριν την οριστική συμφωνία και των τελευταίων διαφορών εγείρεται από την πλευρά της διοίκησης της ΕΤΕ  νέο θέμα. Οι Γενικοί Διευθυντές και οι Βοηθοί τους να ασκούν έξω από κανονισμούς, ελέω  «διευθυντικού δικαιώματος», και σε όποια κλίμακα θέλουν τις επιλογές τους. Η πρόθεση αυτή καταργεί επί της ουσίας τον κανονισμό για τα εξειδικευμένα και εκθέτει τις πολύμηνες εργασίες της επιτροπής για τα εξειδικευμένα, σαν φτηνή δικαιολογία καθυστέρησης μέχρι την ακύρωση του.

Θεωρούμε απαράδεκτη μια νέα καθυστέρηση στην ένταξη μας και είμαστε αποφασισμένοι/ες  να αντιδράσουμε  όσο πιο πειστικά γίνεται. Στην ίδιο πνεύμα  κινήθηκε και η συνάντηση που διοργάνωσε ο ΣΥΕΤΕ την Πέμπτη 29/9/16 με την συμμετοχή όλων  των ΕΑΚ και όλων των συλλόγων στην ΕΤΕ, όπου ομόφωνα απορρίψαμε την πρόθεση για κατάργηση του κανονισμού. Το ΔΣ του Συλλόγου μας αποφάσισε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 5/10/16 στις 12.30 στο κτίριο του Γέρακα.  Την Πέμπτη 6/10/16 στις 10:30 υπάρχει τριμερής συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας για να εξεταστεί η εξέλιξη της ένταξής μας στα εξειδικευμένα.

Σας επισυνάπτουμε τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ με τις μέχρι σήμερα επεξεργασίες  για να είσαστε ενήμεροι/ες  και να στείλετε τις παρατηρήσεις σας. Στις μεταβατικές διατάξεις που μας αφορούν επισημάναμε στο ΣΥΕΤΕ 3 σημεία  που είναι θέσφατα. Η ημερομηνία ένταξης στα κλιμάκια να είναι η 1/7/16 μαζί με την ένταξη στα εξειδικευμένα. Για τον  υπολογισμό ένταξης στο επίπεδο εξειδικευμένων να μην παίζει το ρόλο του κόφτη ο λογιστικός βαθμός αλλά  τα εξειδικευμένα χρόνια προϋπηρεσίας. Να διορθωθούν τα μεταφερόμενα χρόνια που έχουν υπολογιστεί με ημερομηνία  1/7/14  .

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ  ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 5/10/16 ΣΤΙΣ 12.30 ΣΤΟ ΓΕΡΑΚΑ
Το ΔΣ.


Σύλλογος Εργαζομένων στην ETE   -  προερχόμενων από την πρώην  ΕΘΝΟDATA

6/10/2016
Συναδέλφισσες, -οι,

Στη Γενική Συνέλευση της Τετάρτης 5/10/16 στο Γέρακα, πάρθηκε με πολύ μεγάλη πλειοψηφία  απόφαση ενάντια στην πρόθεση  της διοίκησης για νέα καθυστέρηση ένταξης στα εξειδικευμένα, που δημιουργήθηκε  με την νέα πρόταση που κατατέθηκε από την πλευρά της ΕΤΕ για χωρίς όρους διευθυντικό δικαίωμα. Αποφασίστηκε ότι κάτι τέτοιο ακυρώνει τις πολύμηνες διαπραγματεύσεις και την ουσία του κανονισμού. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το ΔΣ να προχωρήσει άμεσα σε απεργιακές κινητοποιήσεις αν η συνάντηση  του ΣΥΕΤΕ με την διοίκηση  της ΕΤΕ δεν έχει θετικά αποτελέσματα.

Στη διαδικασία υποβοήθησης και ολοκλήρωσης της διαπραγμάτευσης αποφασίσαμε  να συνταχθεί Επιστολή η οποία θα αποσταλεί στα δύο μέρη [Διοίκηση & ΣΥΕΤΕ] που συμμετέχουν στη σύνταξη του νέου κανονισμού Εξειδικευμένου Προσωπικού.  Η επιστολή αυτή θα διατυπώνει τα αιτήματα που συμφωνήθηκαν στη Γενική Συνέλευση και σχετίζονται με συγκεκριμένες μεταβατικές διατάξεις του υπό διαμόρφωση κανονισμού, διατάξεις οι οποίες αφορούν τη μεγάλη πλειοψηφία των μελών του Συλλόγου μας.

Το περιεχόμενο της επιστολής που αποτελεί απόφαση της ΓΣ θα είναι το εξής:

1.    Να αποδοθούν τα  κλιμάκια ευθύνης με ημερομηνία αξίας ίδια με την ημερομηνία ένταξης στον εξειδικευμένο Κανονισμό, ήτοι 01.07.2016,  όπως δηλαδή προβλέπεται στον ενιαίο κανονισμό εξειδικευμένου προσωπικού χωρίς χρονική διαφοροποίηση για τους νεοεντασσόμενους.
2.    Η   κατάταξη στο εξειδικευμένο κλιμάκιο, να γίνει με γνώμονα τα χρόνια προϋπηρεσίας στις εξειδικευμένες Διευθύνσεις σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τους ήδη ενταγμένους συναδέλφους/συναδέλφισσες στον κανονισμό εξειδικευμένων. Ο λογιστικός βαθμός δεν μπορεί να λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο για τους υπό ένταξη εργαζόμενους/ες ως μηχανισμός απομείωσης της ευδόκιμης προϋπηρεσίας στις εξειδικευμένες Διευθύνσεις.
ΤΟ ΔΣ.


Σύλλογος Εργαζομένων στην ETE   -  προερχόμενων από την πρώην  ΕΘΝΟDATA
7/10/16

Συναδέλφισσες, -οι,

Σας επισυνάπτουμε το Πρακτικό της τριμερούς συνάντησης που κάναμε στο Υπουργείο Εργασίας χτες Πέμπτη 6/10/2016 που επιβεβαιώνει το δίκιο του αιτήματος μας για ένταξη στα εξειδικευμένα με τρόπο δίκαιο και χωρίς άλλες διακρίσεις. Το Πρακτικό που σας επισυνάπτουμε κλείνοντας και αφού έλαβε «υπόψη τις τοποθετήσεις των μερών , ο εκπρόσωπος του Υπουργείου κάλεσε την διοίκηση της Τράπεζας   να συμμορφωθεί με τις προβλέψεις της Νομοθεσίας, άμεσα, και να ενημερώσει εγγράφως εντός 10 ημερών το Υπουργείο»  .

Το ΔΣ


 

Σύλλογος Εργαζομένων στην ETE   -  προερχόμενων από την πρώην  ΕΘΝΟDATA
10/10/16
Προς : Γενικό Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού της Τραπέζης και του Ομίλου κο Φουρτούνη .

Κοινοποίηση :   Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού της Τραπέζης και του Ομίλου κο Χριστόπουλο .

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Μετά και τη δεύτερη τριμερή συνάντηση που έγινε στο Υπουργείο Εργασίας στις 6/10/16 και τη σχετική κοινοποίηση του Πρακτικού Συμφιλίωσης, συνάγεται ευθέως το συμπέρασμα ότι η ΕΤΕ υποχρεούται να εντάξει άμεσα στο εξειδικευμένο επίδομα τους δικαιούχους εργαζόμενους της π. Εθνοdata. Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να συμβάλουμε στη άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας διαλόγου και διαπραγμάτευσης όσον αφορά τον κανονισμό για τα εξειδικευμένα.

Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε σημαντική τη θεσμοθετημένη παροχή κινήτρων που με όρους διαφάνειας και αντικειμενικότητας θωρακίζει θεσμικά την τράπεζα από αυθαίρετη κατασπατάληση πόρων και συμβάλλει καθοριστικά στη εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης απέναντι στη διοίκηση.

Σε αυτή τη λογική,  και προκειμένου επιπλέον να διασφαλιστεί η συνταγματική αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία, πρέπει στο τελικό κείμενο του κανονισμού για τα εξειδικευμένα να εξαλειφθούν οι διατάξεις που ακυρώνουν αντικειμενικά κριτήρια επαγγελματικής εξέλιξης και πολλαπλασιάζουν προσχηματικά το διευθυντικό δικαίωμα προκειμένου να εξυπηρετηθούν εξω-υπηρεσιακές σκοπιμότητες.

Πιο συγκεκριμένα, στις μεταβατικές διατάξεις που αφορούν νέες εντάξεις εργαζόμενων, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνταγματική αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία πρέπει:

1.      Να αποδοθούν τα  κλιμάκια ευθύνης με ημερομηνία αξίας ίδια με την ημερομηνία ένταξης στον εξειδικευμένο Κανονισμό, ήτοι 01.07.2016,  όπως δηλαδή προβλέπεται στον ενιαίο κανονισμό εξειδικευμένου προσωπικού.

2.      Να γίνει η κατάταξη στην αντίστοιχη κλίμακα με γνώμονα τα έτη που απασχολούνται σε εργασίες που αντιστοιχίζονται και αφορούν εξειδικευμένο αντικείμενο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τους ήδη ενταγμένους συναδέλφους/συναδέλφισσες στον κανονισμό εξειδικευμένων. Ο λογιστικός βαθμός δεν μπορεί να λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο για τους υπό ένταξη εργαζόμενους/ες ως μηχανισμός απομείωσης της ευδόκιμης προϋπηρεσίας στις εξειδικευμένες Διευθύνσεις.Ο Πρόεδρος                                                                                                       Η Γραμματέας

Νικολάου Κων/νος                                                                                               Λαζαροπούλου Γιώτα
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: