Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016

Απεργία από το Σύλλογ Εργαζομένων πρ. Εθνοdata - Αδικίες στις νέες εντάξεις εργαζομένων πρ. Εθνοντάτα στα εξειδικευμένα

Σύλλογος Εργαζομένων στην ETE   -  προερχόμενων από την πρώην  ΕΘΝΟDATA

21-10-16
Συναδέλφισσες, -οι,
Η διαβούλευση για το νέο Κανονισμό Εξειδικευμένου Προσωπικού οδηγείται στη λήξη της. Κοινός τόπος όλων των Συλλόγων εργαζομένων είναι ο νέος Κανονισμός να δεθεί με αντικειμενικά κριτήρια επαγγελματικής εξέλιξης. Ειδικότερα όμως  ο Σύλλογός μας, είναι παρών για να προασπίσει πρωτίστως το σκέλος των διατάξεων που καθορίζουν τον τρόπο ένταξής μας και άρα και την οικονομική και την υπηρεσιακή μας εξέλιξη τώρα και στο μέλλον.
Έτσι επικεντρώσαμε την παρέμβασή μας στα εξής δύο σημεία:
1.       Να αποδοθούν τα  κλιμάκια ευθύνης με ημερομηνία αξίας ίδια με την ημερομηνία ένταξης στον εξειδικευμένο Κανονισμό, ήτοι 01.07.2016,  όπως δηλαδή προβλέπεται στον Ενιαίο Κανονισμό Εξειδικευμένου Προσωπικού.
Η άμεση καταβολή του κλιμακίου ευθύνης  ταυτόχρονα με την απόδοση εξειδικευμένου βαθμού σε πλήρη αντιστοιχία με το λογιστικό βαθμό αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα που απορρέει από τις διατάξεις του κανονισμού εξειδικευμένου. Με δεδομένο ότι  ο κανονισμός δεν μπορεί να ερμηνεύεται αποσπασματικά και κατά το δοκούν για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων όπως οι νεοεντασσόμενοι.
Η οικονομική ζημία των συναδέλφων συνοψίζεται ως εξής (6 μήνες μέχρι 01/01/2017 και το δώρο Χριστουγέννων):
Ø  Κλιμάκιο 9: 307 * 7 = 2.149 ευρώ μεικτά
Ø  Κλιμάκιο 8: 354 * 7 = 2.478 ευρώ μεικτά
Ø  Κλιμάκιο 7:  469 * 7 = 3.283 ευρώ μεικτά
2.       Να γίνει η κατάταξη στην αντίστοιχη κλίμακα με γνώμονα τα έτη που απασχολούνται σε εργασίες που αντιστοιχίζονται και αφορούν εξειδικευμένο αντικείμενο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τους ήδη ενταγμένους συναδέλφους/συναδέλφισσες στον κανονισμό εξειδικευμένων. Ο λογιστικός βαθμός δεν μπορεί να λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο για τους υπό ένταξη εργαζόμενους/ες ως μηχανισμός απομείωσης της ευδόκιμης προϋπηρεσίας στις εξειδικευμένες Διευθύνσεις.
Ο αλγόριθμος υπολογισμού του εξειδικευμένου κλιμάκιου με το λογιστικό βαθμό λειτουργεί ως παράγοντας απομείωσης πραγματικής και ευδόκιμης προϋπηρεσίας σε εξειδικευμένο έργο με εποπτεύουσα την διοίκηση της ΕΤΕ, κάτι που εμφανώς αντίκειται  στα χρηστά εμπορικά και εργασιακά ήθη δημιουργώντας προσωπικό πολλαπλών ταχυτήτων. Ναρκοθετείται η φύση του κανονισμού που προβλέπει εξέλιξη με βάση τα χρόνια εξειδικευμένου έργου και δημιουργούνται νοσηρά φαινόμενα που υποδαυλίζουν αντιθέσεις μεταξύ των συνάδελφων. Ουσιαστικά οι παράγραφοι των μεταβατικών διατάξεων αναγνωρίζουν εξειδικευμένη προϋπηρεσία από το 2014 και μετά (με βάση την ημερομηνία παγώματος νέων εντάξεων που επικαλείται η τράπεζα).
Η εξειδικευμένη εμπειρία πριν το 2014 στην ουσία παραλείπεται ως κριτήριο εξειδικευμένης γνώσης και αποδοτικότητας υπονομεύοντας καθοριστικά και αμετάκλητα το εργασιακό μέλλον των συναδέλφων.
Το μέγεθος της αδικίας φαίνεται ξεκάθαρα στην ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ με αριθμό 319 που δημοσιεύτηκε στις 6.5.2009.
Χαρακτηριστικά:
Ø  Ένας Λογιστής Α’ προερχόμενος από Eθνοdata με όλα τα χρόνια προϋπηρεσίας  σε εξειδικευμένο έργο θα τοποθετηθεί ως Εξειδικευμένος Δ’ (Δόκιμος Προγραμμαναλυτής) με χρηματικό αντίτιμο 258 ΕΥΡΩ. Ο συγκρίσιμος σε τυπικά και ουσιαστικά προσόντα Λογιστής Α’ της ΕΤΕ είχε τοποθετηθεί Προγραμμαναλυτής Α’ με αντίτιμο 636 ΕΥΡΩ. (378 ΕΥΡΩ μεικτή μηνιαία διαφορά).
Ø  Ένας Λογιστής Β’ προερχόμενος από Eθνοdata με όλα τα χρόνια προϋπηρεσίας  σε εξειδικευμένο έργο θα τοποθετηθεί ως Εξειδικευμένος Ε’ (Βοηθός Προγραμμαναλυτής ) με χρηματικό αντίτιμο 210 ΕΥΡΩ. Ο συγκρίσιμος σε τυπικά και ουσιαστικά προσόντα Λογιστής Β’ της ΕΤΕ είχε τοποθετηθεί Προγραμμαναλυτής Α’ με αντίτιμο 636 ΕΥΡΩ. (426 ΕΥΡΩ μεικτή μηνιαία διαφορά)
Ø  Ένας Υπολογιστής Α’ προερχόμενος από Eθνοdata με όλα τα χρόνια προϋπηρεσίας  σε εξειδικευμένο έργο θα τοποθετηθεί ως Εξειδικευμένος ΣΤ’ (Μαθητευόμενος Προγραμμαναλυτής) με χρηματικό αντίτιμο 188 ΕΥΡΩ. Ο συγκρίσιμος σε τυπικά και ουσιαστικά προσόντα Υπολογιστής Α’ της ΕΤΕ είχε τοποθετηθεί Προγραμμαναλυτής Β’ με αντίτιμο 547 ΕΥΡΩ. (359 ΕΥΡΩ μεικτή μηνιαία διαφορά)
Στους εντασσόμενους συναδέλφους στην πληροφορική θα αφαιρεθεί το επίδομα «Μη εξειδικευμένου προσωπικού ΚΜ» ύψους 163 ΕΥΡΩ.
Για τους παραπάνω λόγους προχωράμε στην προκήρυξη 24ωρης απεργίας την Τετάρτη 26/10/2016 με αίτημα να συμπεριληφθούν οι δίκαιες διεκδικήσεις μας στην εισήγηση προς την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΤΕ.
Συνάδελφοι – ισσες,
Η μη ύπαρξη διαφορετικών ταχυτήτων εργαζομένων μέσα στην Εθνική Τράπεζα είναι ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους και όλες.
Την Τρίτη 25/10/2016, ώρα 12:00 μ.μ. θα γίνει Γενική Συνέλευση στο κτίριο του Γέρακα.
Το Δ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: