Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016

Αντιλογισμοί Νο 16

Κυκλοφόρησε και αποστάληκε στο δίκτυο και τις διευθύνσεις το 16ο φύλλο της εφημερίδας μας "Αντιλογισμοί". Η εφημερίδα είναι διαθέσιμη και σε ηλεκτρονική μορφή εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: