Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2017

Συνεδρίαση ΔΣ ΣΥΕΤΕ 16 & 17/3/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

        Καλoύvται όλα τα μέλη τoυ Δ.Σ. τoυ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., τακτικά και αvαπληρωματικά, Αθήvας και Επαρχίας, σε oλoμέλεια τoυ Συμβoυλίoυ, στα γραφεία του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. στην Αθήνα, Σοφοκλέους 15, την Πέμπτη 16/3/2017 και την Παρασκευή 17/3/2017 και  ώρα 9:30 π.μ. με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός Δ.Σ. έτους 2016
2.- Προϋπολογισμός 2017
3.- Νέα μέλη

Υπενθυμίζουμε ότι οι συνεδριάσεις είναι ανοικτές στους συναδέλφους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: