Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017

Συνεδρίαση ΔΣ ΣΥΕΤΕ 31/3/2017

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ


Καλoύvται όλα τα μέλη τoυ Δ.Σ. τoυ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., τακτικά και αvαπληρωματικά, Αθήvας και Επαρχίας, σε oλoμέλεια τoυ Συμβoυλίoυ, στην αίθουσα Δ.Σ. του Συλλόγου μας, Σοφοκλέους 15, 3ος όροφος,  την Παρασκευή 31/3/2017 και ώρα 12:00 με τα εξής συμπληρωματικά θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- Ενημέρωση για τρέχουσες συνδικαλιστικές εξελίξεις.
2.- Τοποθετήσεις ειδικών συνεργατών - ΑποφάσειςΔεν υπάρχουν σχόλια: