Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017

Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής ΣΥΕΤΕ για οικονομικά


Δημοσιεύουμε την έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής του ΣΥΕΤΕ για την οικονομική λειτουργία του Συλλόγου, που θα τεθεί στην ερχόμενη ΓΣ της 1/4.
Ορισμένα σχόλια, ενόψει ΓΣ:
-       Γιατί δεν γίνεται καμία αναφορά στην με τεράστια απόκλιση λανθασμένη αποτίμηση του χαρτοφυλακίου μετοχών του ΣΥΕΤΕ ως 1.845.294,05 ευρώ (πραγματική αποτίμηση 30/12/2016 μόλις 6.143.43 ευρώ);
-       Με ποια δικαιολογία μπορεί να γίνουν δεκτές αποδείξεις δαπανών οδοιπορικών , με απόκλιση ως δύο εβδομάδες από την πραγματοποίηση των συνεδριάσεων ΔΣ ΣΥΕΤΕ ή ΓΣ ΟΤΟΕ; Ενώ στην περυσινή έκθεση των ελεγκτών ορθά γινόταν αναφορά να μην υπάρχει στις αποδείξεις απόκλιση ημερομηνιών.
-       Γιατί, τη στιγμή που δε γίνεται καμία αναφορά σε μια σειρά έξοδα που θα μπορούσαν να απομειωθούν (πχ πάρκινγκ κι οδοιπορικά, έξοδα δημοσίων σχέσεων, αμοιβές συνεργατών όπως σε δημοσιογράφο που είναι περιττή, αγορές κινητών τηλεφώνων, έξοδα ΓΣ και διαμονή σε ακριβά ξενοδοχεία κλπ.), προτείνεται τυχόν υπόλοιπο από το Λογαριασμό Αλληλεγγύης μελών ΣΥΕΤΕ να διατεθεί για μείωση του δανεισμού από την ΕΤΕ αντί για ενεργοποίηση απεργιακού ταμείου, όπως προβλέπει ο Κανονισμος Αλληλεγγύης; Δεν γνωρίζει η ελεγκτική επιτροπή ότι το ένα δάνειο είχε αποκτηθεί το 2010 για τη συμμετοχή στην αύξηση της ΑΜΚ της ΕΤΕ; Μήπως σχετίζεται με πρόσφατη απόφαση στο ΔΣ της πλειοψηφίας των παρατάξεων του ΣΥΕΤΕ να μην ενεργοποιηθεί το απεργιακό ταμείο, αλλά πρώτα να ξεπληρωθούν τα δάνεια;

H κίνησή μας καταψηφίζει τον οικονομικό απολογισμό του ΣΥΕΤΕ (κομμάτι του διοικητικού απολιγσμού και αφορά όλες τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί πλειοψηφικά από την πλειοψηφία του Συλλόγου, ΔΗΣΥΕ-ΔΑΚΕ-ΔΑΣ) και καταψηφίζει και τον προυπολογισμό για το 2017, που κινείται στην ίδια ακριβώς κατεύθυνση. Θα καταθέσουμε δημόσια τα επιχειρήματά μας ενόψει Γενικής Συνέλευσης και καλούμε τους συναδέλφους να καταψηφίσουν μαζικά για αλλαγή σελίδας και μια οικονομική λειτουργία που θα είναι πραγματικά υπέρ της συνδικαλιστικής δράσης και των μελών του Συλλόγου.

 Εκ της Πρότασης Προοπτικής


           
                                                                        Αθήνα  01/04/2017
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΕΤΕ

Σύμφωνα με την εντολή που μας δόθηκε, ύστερα από τις αρχαιρεσίες του 2014, ελέγξαμε την οικονομική διαχείριση του συλλόγου για την περίοδο 1/1/2016-31/12/2016.
            Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε η ακρίβεια των εγγραφών στα βιβλία του Συλλόγου, τα υπόλοιπα των οποίων συμφωνούν με τα αναγραφόμενα ποσά στον Ισολογισμό.
            Υπάρχουν αποφάσεις του Δ.Σ για όλες τις δαπάνες.
.Παρατηρήθηκαν
● μικρή συγκυριακή αύξηση 5,57% των εσόδων από συνδρομές μελών του Συλλόγου η οποία αντισταθμίστηκε από την αύξηση των λειτουργικών δαπανών κατά 4,73%. Σημειώνεται ότι το αποτέλεσμα της συνεχούς μείωσης του προσωπικού και της συγκράτησης των μισθολογικών αυξήσεων έχει οδηγήσει σε συνολική μείωση των  εσόδων από συνδρομές μελών κατά 41% σε σχέση με τα αντίστοιχα έσοδα του 2010. Μετά δε και το πρόσφατο πρόγραμμα «εθελουσίας εξόδου», οι Οικονομικές Υπηρεσίες του Συλλόγου έχουν υπολογίσει ότι η ετήσια απώλεια εσόδων από συνδρομές θα ανέλθει περίπου στο ποσό των € 81 χιλ, δηλαδή επιπλέον μείωση κατά 11% περίπου.  Στο  σημείο αυτό θέλουμε ιδιαίτερα να επαναλάβουμε την ύπαρξη επιτακτικής ανάγκης για εξοικονόμηση πόρων και επιπλέον εξορθολογισμό των  εξόδων, ώστε οι άμεσες μελλοντικές εξελίξεις να μας βρουν προετοιμασμένους και με εξασφαλισμένη την οικονομική ανεξαρτησία και αυτοτέλεια του Συλλόγου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.  
            ● Η συνολική οικονομική διαχείριση  του 2016 επέφερε πλεόνασμα 995.561,04 ευρώ λόγω της μη ενεργοποίησης του απεργιακού ταμείου.
Συνυπολογίζοντας τις ανωτέρω επισημάνσεις, προτείνουμε τα παρακάτω:
·                  Επαναλαμβάνουμε την πρότασή μας για την άμεση επιλογή ενιαίου ομαδικού προγράμματος κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, με σκοπό την σημαντική μείωση των αντίστοιχων δαπανών στις συνδρομές τηλεφώνου.
·                  Επανερχόμενοι σχετικά με το ακίνητο που υπάρχει στο νησί των Σπετσών, προτείνεται η συστηματική ενασχόληση ενός μέλους του Δ.Σ. το οποίο θα οριστεί για τον σκοπό αυτό, με στόχο ή την οριστική απεμπλοκή μας ή την αξιοποίηση του κληροδοτήματος, αφού ήδη αποφέρει κέρδη στον έτερο συνιδιοκτήτη με έκδοση εισιτηρίου εισόδου στο Μουσείο, καθώς και έσοδα από κρατικές επιχορηγήσεις και ιδιωτικές δωρεές. Επαναλαμβάνουμε ότι το ακίνητο πρέπει να αποτυπώνεται με ορθό τρόπο στο έντυπο Ε9 όσον αφορά στην αντικειμενική του αξία.
·                  Όσον αφορά στην κάλυψη των οδοιπορικών των μελών του Δ.Σ. και των συμβούλων της ΟΤΟΕ για τα διοικητικά συμβούλια του Συλλόγου και της ΟΤΟΕ, σημειώνουμε τα εξής:
    • Οι προσκομιζόμενες αποδείξεις τεκμηρίωσης των δαπανών να σχετίζονται με τις ημερομηνίες πραγματοποίησης των ταξιδιών χωρίς μεγάλη ημερολογιακή απόκλιση ή έστω με απόκλιση έως δυο εβδομάδων πριν ή μετά το Δ.Σ.
    • Να υπάρχει ένα ενιαίο έντυπο «εξοδολογίου», το οποίο και να συμπληρώνεται ανά ταξίδι.
·                  Αναμένεται η ρύθμιση των δύο δανείων συνολικού ύψους € 3,82 εκατ. εντός του έτους, σε συνεργασία με την Τράπεζα. Η ρύθμιση αναμενόταν να πραγματοποιηθεί το 2016 αλλά μετατέθηκε για το 2017. Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να σημειώσουμε την ετήσια εκροή ποσού άνω των 100.000 € για την πληρωμή των λογιζόμενων τόκων.
·                  Προτείνουμε να μην αναλάβει ο Σύλλογος το βάρος οποιασδήποτε πρόσθετης δανειακής επιβάρυνσης τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα.
·                  Στο τέλος κάθε χρήσης, τυχόν υπόλοιπο στο «Λογαριασμό Αλληλεγγύης Μελών ΣΥΕΤΕ»  να χρησιμοποιείται προς απομείωση του υφιστάμενου δανεισμού
·                  Όσον αφορά στην λειτουργία της Λέσχης του Συλλόγου και σε συνδυασμό με τις αρχικές μας επισημάνσεις, επαναλαμβάνουμε ότι κρίνεται απαραίτητη η οργανωμένη παρακολούθηση στον φυσικό της χώρο, τόσο των εξόδων όσο και των εσόδων της, ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία και η ορθολογική της διαχείριση.

Η παρούσα έκθεση αποτελεί ομόφωνο πόρισμα της εξελεγκτικής επιτροπής στα πλαίσια της εντολής που της δόθηκε.

  ΓΡΑΨΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ              ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ                     ΠΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: