Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018

Συνεδρίαση ΔΣ ΣΥΕΤΕ 24-25/01/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ


Καλoύvται όλα τα μέλη τoυ Δ.Σ. τoυ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., τακτικά και αvαπληρωματικά, Αθήvας και Επαρχίας, σε oλoμέλεια τoυ Συμβoυλίoυ, στην αίθουσα Δ.Σ. του Συλλόγου μας, Σοφοκλέους 15, 3ος όροφος, την Τετάρτη 24/1/2018 και την Πέμπτη 25/1/2018 και ώρα 9:00 π.μ. με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- ΛΕΠΕΤΕ
2.- Συνδικαλιστικές εξελίξεις
3.- Οικονομικά
4.- Νέα μέλη
5.- Πολιτιστικά

Υπενθυμίζουμε ότι οι συνεδριάσεις είναι ανοιχτές στους συναδέλφους. 
Επικοινωνείτε με το γραφείο της Πρότασης Προοπτικής στο 210 3349923 (19923).

Δεν υπάρχουν σχόλια: