Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018

Συνεδρίαση ΔΣ ΣΥΕΤΕ 23/02/2018

Καλoύvται όλα τα μέλη τoυ Δ.Σ. τoυ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., τακτικά και αvαπληρωματικά, Αθήvας και Επαρχίας, σε oλoμέλεια τoυ Συμβoυλίoυ, στην αίθουσα Δ.Σ. του Συλλόγου μας,  Σοφοκλέους 15, 3ος όροφος,  την Παρασκευή 23/2/2018 και  ώρα 9:00 π.μ. με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:


- Συνδικαλιστικές εξελίξεις 
- Οικονομικά
 - Νέα μέλη

Δεν υπάρχουν σχόλια: