Κυριακή, 18 Μαρτίου 2018

Αντιλογισμοί Νο 17

Κυκλοφόρησε και αποστάληκε στο δίκτυο και τις διευθύνσεις το 17ο φύλλο της εφημερίδας μας "Αντιλογισμοί". Η εφημερίδα είναι διαθέσιμη και σε ηλεκτρονική μορφή εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: