Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018

Αποτελέσματα εκλογών για Εργατικό Κέντρο Αθήνας


Στις εκλογές για ανάδειξη αντιπροσώπων για το συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, η Πρόταση Προοπτικής είχε νέα αύξηση ψήφων και ποσοστού, και αναδείχθηκε 4η δύναμη ξανά με ποσοστό 10,5% στην Αττική!





















ΠΑΡΑΤΑΞΗ EKA 2018  % ΕΔΡΕΣ   EKA 2014 % ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΔΡΕΣ 2014
ΔΗΣΥΕ 987 36,75 13,96 14 ΔΗΣΥΕ 931 32,14 56 4,61 13
ΔΑΚΕ 720 26,81 10,19 10 ΔΑΚΕ  732 25,27 -12 1,54 11
ΔΑΣ 335 12,47 4,74 5 ΔΑΣ 643 22,20 -308 -9,72 9
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ  283 10,54 4,00 4 ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ 271 9,35 12 1,18 4
ΕΝΙΑΙΑ 258 9,61 3,65 4 ΕΝΙΑΙΑ 264 9,11 -6 0,49 4
ΚΑΡΥΔΗΣ 40 1,49 0,57 0 ΚΑΡΥΔΗΣ 56 1,93 -16 -0,44 0
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 63 2,35 0,89 1 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 0 0,00 63 0,00 0

0 0,00 0,00 0
0 0,00 0


ΣΥΝΟΛΟ 2686 100,00 38,00 0
2897 100 -211


ΑΚΥΡΑ/ ΛΕΥΚΑ 151
Σύνολο 38
305


25
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ 2837 69,26


3202 0,00 -365


ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ 4096



0 0



ΜΕΤΡΟ 70,68





















ΕΔΡΕΣ ΕΚΑ 71 38



ΕΔΡΕΣ 2014 41


















































































































































































Δεν υπάρχουν σχόλια: