Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2011

Επιστολή συναδέλφου για ενοικιαζόμενους προς προέδρους ΣΥΕΤΕ - Σωματείου Εθνοντάτα

Subject: Προσωπικό άλλων εταιριών

Αγαπητοί συνάδελφοι καλή σας ημέρα.

Με επιστολή μου από την 14/3/2011 είχα επικοινωνήσει μαζί σας και είχα προτείνει την ένταξη του προσωπικού των εταιριών Icap, Mellon και First data θυγατρική εταιρία της Τράπεζας , Εθνοντάτα. Είχα θέσει μάλιστα ως βασικό επιχείρημα τη μείωση του λειτουργικού κόστους, αφού με την ένταξη των συγκεκριμένων υπαλλήλων στην Εθνοντάτα θα εξέλιπαν οι μεσολαβούσες εταιρίες και το οποιοδήποτε κέρδος τους. Δυστυχώς εδώ και τέσσερις μήνες δεν έχω πάρει απάντηση.

Επανέρχομαι λοιπόν σήμερα και υποβάλλω μια παρόμοια αλλά πιο περιορισμένου εύρους πρόταση που μπορεί να αποτελέσει μια θετική λύση για το μέλλον των εργαζομένων των εταιριών αυτών στον όμιλο της Εθνικής Τράπεζας. Αυτή μου την πρόταση, κοινοποιώ στον Πρόεδρο του ΣΥΕΤΕ Γεώργιο Γιαννακόπουλο και στην Πρόεδρο του Συλλόγου των υπαλλήλων της Εθνοντάτα Παναγιώτα Λαζαροπούλου.

Προτείνω λοιπόν την ένταξη των Πτυχιούχων ΑΕΙ υπαλλήλων των εταιριών Icap & Mellon, με προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών στον όμιλο της ΕΤΕ και με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή της μονάδας που υπηρετούν και την έγκριση του Γενικού Διευθυντή που υπάγεται η μονάδα, στην εταιρία Εθνοντάτα με τους ίδιους όρους που ισχύουν για το προσωπικό της θυγατρικής εταιρίας της ΕΤΕ. Η ένταξη αυτή μόνο των πτυχιούχων ΑΕΙ, μπορεί κατά την κρίση της Διεύθυνσης Προσωπικού της Τράπεζας και της Διοίκησης της Εθνοντάτα να εξειδικευθεί σε πτυχιούχους ΑΕΙ του 5ου επιστημονικού πεδίου, όπως έγινε και με τις τελευταίες προσλήψεις προσωπικού στην Τράπεζα.

Η μείωση του λειτουργικού κόστους για την Τράπεζα είναι προφανής. Η θεωρητική κατάρτιση των υπαλλήλων είναι δεδομένη αφού τίθεται ως απαραίτητο προσόν το πτυχίο ΑΕΙ. Η πρακτική εμπειρία επίσης εξασφαλίζεται με την προϋπηρεσία των 3 ετών τουλάχιστον στον όμιλο της ΕΤΕ.

Έχοντας συνεργασθεί με συναδέλφους των συγκεκριμένων εταιριών πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι αξίζει να ενταχθούν στη θυγατρική εταιρία της ΕΤΕ, Εθνοντάτα. Η ποιότητα στην εργασία τους, η ποσοτική τους απόδοση , η φιλοπονία τους και το ενδιαφέρον τους για την αναπτυξιακή πορεία της Τράπεζας και του Ομίλου, είναι στοιχεία που με μεγάλη ειλικρίνεια, σας δηλώνω ότι τους χαρακτηρίζουν. Όμως για μεγαλύτερη ασφάλεια θέτω ως απαραίτητα στοιχεία για την ένταξη τους, πρώτα τη γνώμη του Διευθυντή και στη συνέχεια την έγκριση του Γενικού Διευθυντή της μονάδας που υπηρετούν.

Θα ήθελα πολύ μια απάντηση σε αυτή μου την πρόταση από τη Διεύθυνση Προσωπικού , αλλά και τις θέσεις των προέδρων των δύο Συλλόγων Γ. Γιαννακόπουλου και Π. Λαζαροπούλου.

Σας ευχαριστώ

Βασίλης Βαζαίος

Τμηματάρχης Α΄

Προϊστ. Τμήματος

Δ/νσης Προμηθειών

 
 
Η απάντηση του Σωματείου Εργαζομένων στην Εθνοντάτα
 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΟDATA

Αρ. πρωτ. 44

Γέρακας, 4 Αυγούστου 2011

Αγαπητέ συνάδελφε,

Λάβαμε την ηλεκτρονικό σας μήνυμα με ημερομηνία 14/7/2011 και ενημερωθήκαμε για τα παλαιότερα μηνύματα (6/6/2011) και τις προτάσεις που διατυπώνετε σε αυτά.

To ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων στην Εθνοdata όπως έχει ήδη καταγραφεί σε ανακοινώσεις του (http://www.seethnodata.gr/anakoinoseis.php, Ανακοίνωση για την Γενική Απεργία ΓΣΕΕ στις 05/05) αγωνίζεται για :

«ένταξη των εργαζόμενων στον πραγματικό εργοδότη για τον οποίο εργάζονται»,

«κατάργηση της ενοικιαζόμενης εργασίας»

« την εφαρμογή της αρχής «ίση αμοιβή για ίση εργασία»

«ένταξη όλων των ενοικιαζόμενων στα σωματεία του χώρου στον οποίο εργάζονται.»

Για την περίπτωση τόσο της Εθνοdata όσο και των εταιρειών Icap, Mellon και First data που αναφέρετε στο ηλεκτρονικό σας μήνυμα, πραγματικός εργοδότης δεν είναι άλλος από την Εθνική Τράπεζα. Πιστεύουμε ότι θα συμφωνήσετε μαζί μας πως οι μεθοδολογίες χρήσης μεσολαβητή για την πρόσληψη προσωπικού γίνονται με μοναδικό κίνητρο την αύξηση των οικονομικών κερδών παραβλέποντας ακόμα και τις ανάγκες της υπηρεσίας αφού αφήνει ανεκμετάλλευτη «την εμπειρία και την υπηρεσιακή κατάρτιση συναδέλφων που έχει αποκτηθεί μέσα από την τριβή με την καθημερινή εργασία» όπως πολύ εύστοχα αναφέρετε.

Αντιλαμβανόμαστε την ευαισθησία προς τους ενοικιαζόμενους εργαζόμενους όπως επίσης και τον επαγγελματισμό σας που σας ωθεί να προχωρήσετε στην διατύπωση της πρότασης να ενταχθούν οι κάτοχοι πτυχίων στην Εθνοdata, εταιρεία του ομίλου ΕΤΕ σαν την καλύτερη εφικτή λύση εφόσον άλλωστε δεν έχουν εισακουσθεί προηγούμενες γενικότερες προτάσεις σας.

Από την πλευρά μας, σαν ΔΣ του Συλλόγου της Εθνοdata είμαστε υπέρ της πρότασης να ενταχθούν στην Εθνοdata όλοι οι συνάδελφοι που δουλεύουν στην Τράπεζα μέσω τρίτων εταιρειών, ανεξάρτητα αν είναι κάτοχοι πτυχίου ή όχι, συμφωνώντας ουσιαστικά με δική σας παλαιότερη πρόταση. Την αντιμετωπίζουμε σαν την καλύτερη λύση, πλην αυτής της ένταξης στην ΕΤΕ. Η πρόταση αυτή θα στερήσει από την Διοίκηση την δικαιολογία της περικοπής του κόστους αφού, όπως επεξηγείτε στο μήνυμά σας, με αυτόν τον τρόπο θα εισρεύσουν στην Τράπεζα τα κέρδη που τώρα αποκομίζουν τρίτες εταιρείες. Είναι ξεκάθαρο σε μας ότι η πρόθεσή σας και στην νέα σας πρόταση είναι να βρεθεί μια κάποια λύση, πιστεύουμε όμως ότι ο διαχωρισμός σε πτυχιούχους και μη, θα είναι μικρό κέρδος για όσους πιθανόν ωφεληθούν με την ένταξη σε μία θυγατρική του Ομίλου αλλά συγχρόνως θα είναι μεγάλο χτύπημα για όσους βρεθούν εκτός και μεγάλη ζημιά για όλους, αφού θα δημιουργήσει άλλον ένα διαχωρισμό μεταξύ μας.

Συνεχίζουμε πιστεύοντας ότι η μόνη πραγματική εγγύηση στον αγώνα μας είναι η αλληλεγγύη μεταξύ των συναδέλφων μόνιμων και ενοικιαζόμενων. Η δική σας στάση μας κάνει να πιστεύουμε ότι αυτή είναι δυνατή. Με αυτόν τον τρόπο αλλά και με υπενθύμιση και ενεργοποίηση των μεθόδων και τρόπων αγωνιστικής διεκδίκησης γνωστών στον κλάδο από το παρελθόν, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις επιθετικές κινήσεις και απόψεις που προσπαθούν από την μία να υποστηρίξουν ότι είναι δήθεν οι «υψηλόμισθοι» συνάδελφοι που είναι υπεύθυνοι για την κρίση και ακόμα περισσότερο χρησιμοποιούν ωμούς εκβιασμούς για να προχωρήσουν σε απολύσεις και τις μειώσεις μισθών. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να σπάσουμε την αδράνεια και την αδιαφορία αυτών που θα έπρεπε από καιρό να έχουν ενεργοποιηθεί και συντονίσει τις ενέργειές μας.

Συναδελφικά,

Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων στην Εθνοdata.

Δεν υπάρχουν σχόλια: