Τρίτη, 6 Μαΐου 2014

Σύγκλιση Διοικητικού Συμβουλίου ΣΥΕΤΕ Παρασκευή 09/5 & Σάββατο 10/5

Τηv Παρασκευή 09/05/2014 και το Σάββατο 10/05/2014 στις 9.00 π.μ. συγκαλείται η ολομέλεια του Δ.Σ. τoυ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. στην αίθουσα Δ.Σ. του Συλλόγου, Σοφοκλέους 15, 3ος όροφος, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Γενική Συνέλευση ΕΤΕ 10/5/2014
2. Συνδικαλιστικές εξελίξεις
3. Σύσταση δυο νέων Γραμματειών (Probank & FBB)
4. Νέα μέλη